Stanowienie prawa

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004

Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Rok 1998
Rok 1995

Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990
Rok 1989
Rok 1987

 


Rok 2011


Nowelizacja prawa geologicznego w kontekście odkrycia w Polsce złóż gazu łupkowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 77. pos. 25.05.2011)
"Partyjne sztuczki z większościową ordynacją" - po zmianach w ordynacji wyborczej do Senatu
Artykuł opublikowany w "Rzeczpospolitej", 21 stycznia 2011 roku

Rok 2010


"Bliżej polityki"
Spotkanie z mieszkańcami Żelechowa, 16 listopada 2010 roku
"Demokracja odwetu"
Artykuł zamieszczony w "Rzeczpospolitej", 11 sierpnia 2010 roku
Zmiany w Regulaminie Senatu
Wypowiedź senacka (7 kad. 61 pos. 4.08.2010)
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Wypowiedź senacka (7 kad. 60 pos. 21.07.2010)
Debata nad ustawą o ochronie informacji niejawnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 60 pos. 21.07.2010)
Ustawa o szczególnych zasadach realizacji inwestycji przeciwpowodziowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 58 pos. 2.07.2010)
Nowelizacja ustawy o IPN
Wypowiedź senacka (7 kad. 52 pos. 8.04.2010)
W obronie IPN w obliczu nowelizacji ustawy
List otwarty opublikowany w "Rzeczpospolitej", 25 marca 2010 roku
Zmiany w Regulaminie Senatu wynikające z Traktatu Lizbińskiego
Wypowiedź senacka (7 kad. 51 pos. 25.03.2010)
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach
Wypowiedź senacka (7 kad. 51 pos. 25.03.2010)
Spotkanie z mieszkańcami Głogowa
Relacja z dnia 15 marca 2010 roku
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wypowiedź senacka (7. kad. 47. pos. 12.01.2010)
Budżet na rok 2010 - 160 mln zł ukryte w budżecie MSWiA
Wypowiedź senacka (7 kad. 47 pos. 11.01.2010)

Rok 2009


Debata nad Apelem o poszanowanie Krzyża
Wypowiedź senacka (7 kad. 46 pos. 17.12.2009)
Spotknie ze studentami Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW
Relacja z dnia 10 grudnia 2009 roku
Ustawa o kulturze fizycznej - obowiązek stosowania kasków narciarskich
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 3.12.2009)
W sprawie orzeczenia Trybunału Strassburskiego dotyczącego Krzyża
Oświadczenie senatorskie (7 kad. 44 pos. 19.11.2009)
Dzień otwarty w Senacie RP
Relacja ze spotkania ze zwiedzającymi, 11 listopada 2009 roku
Nowelizacja Kodeksu karnego i innych Kodeksów
Wypowiedź senacka (7 kad. 42 pos. 21.10.2009)
Informacja Trybunału Konstytucyjnego za rok 2008
Wypowiedź senacka (7 kad. 38 pos. 16.07.2009)
"Przepis uderzy też we mnie" - nowelizacja Konstytucji dotycząca kandydowania skazanych
Wywiad opublikowany w "Dzienniku", 1 lipca 2009 roku
Ustawa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 35 pos. 19.06.2009)
Obrona parlamentaryzmu i demokracji - nowelizacja Konstytucji RP
Wypowiedź senacka (7 kad. 35 pos. 17.06.2009)
Nowelizacja Konstytucji RP - zakaz kandydowania dla skazanych
Wypowiedź senacka (7 kad. 35 pos. 17.06.2009)
"Państwo jest traktowane jak wróg"
Wywiad opublikowany w "Rzeczpospolitej", 7 maja 2009 roku
Ustawa dotycząca budżetowych subwencji dla partii politycznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 31 pos. 21.04.2009)
Zmiana ustawy dotyczącej rad pracowniczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 30 pos. 2.04.2009)
Ustawa o referendum ogólnokrajowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 30 pos. 2.04.2009)
"Blaski i cienie polskiej transformacji" - Ankieta "Obywatela"
Artykuł opublikowany w Magazynie "Obywatel", 30 marca 2009 roku
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa - uwagi o polityce finansowej rządu
Wypowiedź senacka (7 kad. 29 pos. 19.03.2009)
Prawo o ruchu drogowym - system antyradarów
Wypowiedź senacka (7 kad. 29 pos. 18.03.2009)
Ustawa o języku polskim - wyrok Trybunału Kosntytucyjnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 28 pos. 5.03.2009)
Zmiany w Prawie budowlanym i praca Komisji "Przyjazne Państwo"
Wypowiedź senacka (7 kad. 28 pos. 5.03.2009)
Zmiany w ordynacjach wyborczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 18.02.2009)
Tłumaczenia prawa UE i dostęp do informacji - Rządowe Centrum Legislacyjne
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)
Nieoczekiwane zmiany w porządku dziennym posiedzenia
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)
Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 26 pos. 4.02.2009)

Rok 2008


O języku tłumaczeń prawa Unii Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 19.12.2008)
W sprawie referendum dotyczącego komercjalizacji służby zdrowia
Wypowiedź senacka (7 kad. 20. pos. 29.10.2008)
Pakiet ustaw reformujących służbę zdrowia
Wypowiedź senacka (7 kad. 20 pos. 29.10.2008)
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
Wypowiedź senacka (7 kad. 19 pos. 16.10.2008)
Ustawa o cudzoziemcach
Wypowiedź senacka (7 kad. 19 pos. 15.10.2008)
O immunitecie sędziowskim, prokuratorskim i parlamentarnym
Wypowiedź senacka (7 kad. 18 pos. 25.09.2008)
O skutkach finansowych nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (7 kad. 18. pos. 24.09.2008)
"Uderz w stół, a nożyce się odezwą" - O roli Lecha Wałęsy
Artykuł opublikowany w "Rzeczpospolitej" 4 września 2008 roku
Podatek dochodowy - zmieny zasad odliczania płac i składek ZUS
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 24.07.2008)
Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Debata nad Informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2007 roku
Wypowiedź senacka (7 kad. 15 pos. 10.07.2008)
Nowelizacja Karty nauczyciela i innych ustaw edukacyjnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 15 pos. 10.07.2008)
O weryfikacji kadr WSI
Wypowiedź senacka (7 kad. 15 pos. 10.07.2008)
Prawo oderwane od wartości
Wywiad opublikowany przez Tygodniku "Solidarność" w dniu 30 maja 2008 roku
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (7 kad. 11 pos. 8.05.2008)
"Praworządność, a prawa i wolności obywatelskie"
Spotkanie z mieszkańcami Koszalina, 26 kwietnia 2008 roku
"Takiego bubla jeszcze nie było" - o nowelizacji ustawy o mediach publicznych
Wywiad opublikowany przez "Nasz Dziennik" w dniu 11 kwietnia 2008 roku
"Takiego bubla jeszcze nie było" - o nowelizacji ustawy o mediach publicznych
Wywiad opublikowany przez "Nasz Dziennik" w dniu 11 kwietnia 2008 roku
Spotkanie z klubem "Gazety Polskiej"
Radom, 8 kwietnia 2008 roku
O Traktacie z Lizbony reformującym Unię Europejską
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce" w dniu 8 kwietnia 2008 roku
Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony reformującego Unię Europejską
Wypowiedź senacka (7 kad. 8 pos. 2.04.2008)
"Senat, ale nie upartyjniony"
Wywiad dla "Nowin Jeleniogórskich", 8 marca 2008 roku
Spotkanie z mieszkańcami Jeleniej Góry
8 marca 2008 roku
Zniewaga funkcjonariusza publicznego - nowelizacja Kodeksu Karnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 5 pos. 6.02.2008)
Budżet 2008 - o pomocy dla kombatantów i płacach służb mundurowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 4. pos. 15.01.2008)

Rok 2007


Zmiana ustawy o ABW i AW oraz odwołanie Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
Wypowiedź senacka (7 kad. 3 pos. 20.12.2007)
Zakres uprawnień Sądów wojskowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 3 pos. 20.12.2007)
"Nie głodzić biurokracji!" - O idei taniego państwa
Artykuł opublikowany w "Dzienniku" w dniu 17 grudnia 2007 roku
Na temat zbliżającej się VII kadencji Senatu
Wywiad dla "RZeczpospolitej" z dnia 19 września 2007 roku
Ustawa o karach nieizolacyjnych i dozorze elektronicznym
Wypowiedź senacka (6 kad. 39 pos. 14.09.2007)
Nowelizacja ustawy o uznaniu za nieważne wyroków za działalność na rzecz niepodległości Polski
Wypowiedź senacka (6 kad. 39 pos. 14.09.2007)
Nowelizacja ustawy lustracyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Wypowiedź senacka (6 kad. 38 pos. 4.09.2007)
Nowelizacja ustawy o IPN - przywrócenie dostępu do archiwów
Wypowiedź senacka (6 kad. 36 pos. 11.07.2007)
"Jacek Jezierski tylko utrwali rutynę" - o perspektywach dla NIK
Wywiad opublikowany w "Rzeczpospolitej" w dniu 25 czerwca 2007 roku
"Z dala od muchotłuku" - o pracy i uprawnieniach Senatu RP
Wywiad opublikowany w "Pulsie Biznesu" w dniu 22 czerwca 2007 roku
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 34 pos. 1.06.2007)
"Lepiej cerować starą lustrację, niż wymyślać nową"
Artykuł zamieszczony w "Rzeczpospolitej" z dnia 24 maja 2007 roku
"Czy premier kazał drukować?" - o publikacji wyroku TK w sprawie lustracji
Wywiad dla "Dziennika Łódzkiego" z dnia 16 maja 2007 roku
"Trybunał na wyżynach hipokryzji" - po wyroku w sprawie lustracji
Wypowiedź dla "Naszej Polski" z dnia 15 maja 2007 roku
"Czy można uratować lustrację?"
Wypowiedź dla "Nowej Trybuny Opolskiej" z dnia 14 maja 2007 roku
O orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy lustracyjnej
Wywiad dla "Dziennika Bałtyckiego" z dnia 12 maja 2007 roku
O orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy lustracyjnej
Wypowiedź dla "Dziennika" z dnia 12 maja 2007 roku
O dezubekizacji i ustawodawczej roli Trybunału Konstytucyjnego
Wywiad dla Radia TOKfm z dnia 7 maja 2007 roku
"Lustracyjny sąd, czy samosąd?"
Artykuł opublikowany w "Rzeczpospolitej" dnia 26 stycznia 2007 roku
"Fałszowanie akt, to zbrodnia komunistyczna"
Wywiad opublikowany w "Naszym Dzienniku" dnia 15 lutego 2007 roku
"Sądy nie ufają aktom SB"
Wywiad opublikowany w "Gazecie Prawnej" dnia 14 lutego 2007 roku
Program modernizacji Policji...
Wypowiedź senacka (6 kad. 26 pos. 25.01.2007)

Rok 2006


O prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy lustracyjnej
Rozmowa zamieszczona w "Rzeczpospolitej" dnia 30 grudnia 2006 roku
Krajowa Rada Sądownictwa
Wypowiedź senacka (6 kad. 24 pos. 20.12.2006)
Ściganie prania brudnych pieniędzy - Ratyfikacja Konwencji Rady Europy
Wypowiedź senacka (6 kad. 22 pos. 22.11.2006)
O dodatkach mieszkaniowych i mieszkalnictwie
Wypowiedź senacka (6 kad. 20. pos. 18.10.2006)
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 20 pos. 18.10.2006)
"Lustracja, byle przyzwoita"
Wywiad dla "Gazety Wyborczej" z dnia 23 września 2006 roku
O zmianach w ustawie lustracyjnej
Wypowiedź senacka (6 kad. 17 pos. 22.08.2006)
 
Artykuły senatora Romaszewskiego dotyczące nowelizcaji lustawy lustracyjnej i ustawy o IPN:
Dziennik "Fakt" - 4 sierpnia,
"Dziennik" - 24 lipca
 
Wywiady prasowe i radiowe dotyczące nowelizcaji lustawy lustracyjnej i ustawy o IPN:
"Angora" - 3 września,
"Dziennik Polski" - 22 sierpnia,
"Dziennik" - 21 sierpnia,
Tygodnik "Solidarność" - 18 sierpnia,
"Przekrój" - 10 sierpnia,
W Radiu TOK FM (wraz z Markiem Kuchcińskim) - 2 sierpnia,
"Salon polityczny" radiowej "Trójki" - 2 sierpnia,
"Rzeczpospolita" - 1 sierpnia,
"Sygnały dnia" PRI - 1 sierpnia,
"Newsweek, Polska" - 30 lipca
 
O dokumentach paszportowych
Wypowiedź senacka (6 kad. 15. pos. 20.07.2006)
O zmianach w ustawie lustracynej
Wywiad opublikowany w "Newsweek Polska" - 30 lipca 2006 roku
O zmianach w ustawie lustracynej
Artykuł z "Dzienniku" - 24 lipca 2006 roku
O czynszach w prywatnych kamienicach
Oświadczenie senatorskie (6 kad. 14. pos. 6.07.2006)
O orzeczeniach Tryb. Konstyt. w sprawie czynszów w prywatnych kamienicach
Wypowiedź senacka (6 kad. 14. pos. 5.07.2006)
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
Wypowiedź senacka (6 kad. 12 pos. 7.06.2006)
Uchwała w sprawie dostępu do pomocy archiwalnych w archiwach IPN
Wypowiedź senacka (6. kad. 11. pos. 23.05.2006)
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Wypowiedź senacka (6. kad. 11. pos. 23.05.2006)
Zaostrzenie kar za obrót narkotykami
Wypowiedź senacka (6. kad. 11. pos. 23.05.2006)
Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego
Wypowiedź senacka (6 kad. 10. pos. 26.04.2006)
Informacja Prezesa IPN
Wypowiedź senacka (6 kad. 9 pos. 20.04.2006)
Przekształcenia własnościowe nieruchomości - inicjatywa senacka
Wypowiedź senacka (6 kad. 9. pos. 20.04.2006)
Zmiany w Regulaminie Senatu w związku z ustawą lobbingową
Wypowiedź senacka (6. kad. 7. pos. 16.03.2006)
Sytuacja Związku Polaków na Białorusi
Wystąpienie z 9 lutego 2006

Rok 2005


Konstytucja Europejska
Wypowiedź senacka (6. kad. 3. pos. 21.12.2005)
O orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 26.10.2005 w sprawie lustracji
Artykuł z dziennika "Fakt" - 1 grudnia 2005 roku
Regulamin Senatu
Wypowiedź senacka (6 kad. 2 pos. 9.11.2005)
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 2 pos. 15.11.2005)
Ustanowienie 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Działalność lobbingowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Nabywanie nieruchomości na własność
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Żegluga śródlądowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)
Tłumaczenie prawa Unii Europejskiej
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)
Tłumaczenia prawa europejskiego
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 77 pos. 18.02.2005)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)
Błędy językowe w unijnych aktach prawnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 76 pos. 2.02.2005)

Rok 2004


Ochrona praw lokatorów
Wypowiedź senacka (5 kad. 75 pos. 22.12.2004)
Kodeks postępowania cywilnego
Wypowiedź senacka (5 kad. 74 pos. 14.12.2004)
Co dalej z demokracją
Wywiad dla "Przeglądu Konińskiego" z 13 grudnia 2004 roku
Opieka zdrowotna
Wypowiedź senacka (5 kad. 68 pos. 10.08.2004)
"Słowa - zaklęcia"
Feileton do "Opcji na prawo" - czerwiec 2004
"Senat - izba szybsza"
Feileton do "Opcji na prawo" - marzec 2004
Współpraca rządu z parlamentem
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)
O procesach wytaczanych dziennikarzom
Wywiad dla "Naszej Polski" z dnia 9 lutego 2004 roku
"Może być inaczej"
Feileton do "Opcji na prawo" - luty 2004
System informacji oświatowej
Wypowiedź senacka (5 kad. 55 pos. 28.01.2004)
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Wypowiedź senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)
Rozmowa z Natalią Dueholm
Miniwywiad z 7 stycznia 2004 roku

Rok 2003


Doświadczenia na zwierzątach
Wypowiedź senacka (5 kad. 51 pos. 10.12.2003)
Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
Wypowiedź senacka (5 kad. 49 pos. 20.11.2003)
Biopaliwa
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 45 pos. 19.09.2003)
Wstępne założenia programowe
Tekst niepublikowany lipiec 2003 roku
Referendum ogólnokrajowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 40 pos. 14.05.2003)
O prawie, moralności i opinii publicznej
Publikacja internetowa z kwietnia 2003 roku
Budowa dróg w parkach narodowych
Wypowiedź senacka (5 kad. 37 pos. 2.04.2003)
Dzień Jana Pawła II
List do Redakcji "Rzeczpospolitej" z dnia 25 marca 2003
Ustawa na zamówienie - o referendum ogólnokrajowym
Artykuł z 11 marca 2003 roku
Referendum ogólnokrajowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 35 pos. 5.03.2003)

Rok 2002


Zmiany w postępowaniu karnym
Wypowiedź senacka (5 kad. 31 pos. 17.12.2002)
Drogi publiczne
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Sąd Najwyższy
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 26 pos. 30.10.2002)
Prawa człowieka
Wypowiedź senacka (5 kad. 24 pos. 11.09.2002)
Kredyty mieszkaniowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 21 pos. 17.07.2002)
"Samorząd 2002" - obywatelski czy partyjny?
Publikacja w "Rzeczpospolitej" - 12 marca 2002
Ustrój Warszawy
Wypowiedź senacka (5 kad. 10 pos. 27.02.2002)
Mandat posła i senatora
Wypowiedź senacka (5 kad. 10 pos. 27.02.2002)
W sprawie orzeczenia TK dotyczącego mieszkań zakładowych
Korespondencja z RPO - luty 2002
O nowelizacji ustawy warszawskiej
Publikacja z "Czasu Warszawskiego" z dnia 21 lutego 2002 roku

Rok 2001


Podatek dochodowy
Wypowiedź senacka (5 kad. 3 pos. 16.11.2001)
O ustawie o stanach nadzwyczajnych
Wypowiedź dla "Rzeczpospolitej" z dnia 9 listopada 2001 roku

Rok 2000


Ulga podatkowa dla njbogatszych
Oświedczenie senatorskie (4 kad. 69 pos. 23.11.2000)
O polityce, bieżącej sytuacji i Lidze Republikańskiej
Wywiad z "Republix'a" z 10 sierpnia 2000 roku
Należy karać za "kłamstwo katyńskie"
Wypowiedź dla "Gazety Poznańskiej" z dnia 12 kwietnia 2000 roku

Rok 1999


O obcięciu przez Senat budżetowej dotacji dla warszawskiego metra
Miniwywiad opublikowany w "Super Ekspressie" w dniu 2 lutego 1999 roku

Rok 1998


Siedziba Rzecznika Interesu Publicznego
Oświedczenie senatorskie (4 kad. 23 pos. 18.11.1998)
"Dobra chronione" - o ochronie symboli państwowych Rzeczpospolitej
Wypowiedź dla "Wprost" z dnia 30 czerwca 1998
Senacka nowelizacja ustawy lustracyjnej
Wystąpienie na 14. pos. Sejmu 3. kad. w dniu 20.03.1998
O uznaniu za nieważne orzeczeń...
Wystąpienie na 14. pos. Sejmu 3. kad. w dniu 18.03.1998
Stanowidko Koła Parlamentarnego ROP w sprawie nowelizacji Konstytucji RP
Opublikowane w dniu 3 marca 1998

Rok 1995


"Trudne drogi demokracji"
Artykuł opublikowany w "Gońcu Staszowskim" w listopadzie 1995 roku
"Przeciw amnezji" - o uchwale Senatu uznającej nielegalność stanu wojennego
Wywiad opublikowany w "Nowej Trybunie Opolskiej" - 21 marca 1995

Rok 1994


"Ponad dobrem i złem" - o śledztwie w sprawie grudnia 1970
Wywiad opublikowany w "Dzienniku Bałtyckim" - 9 grudnia 1994
"Ucieczka od wolności pod skrzydła MSW" - o tajemnicy państwowej
Artykuł z Tygodnika "Solidarność" - październik 1994
Wizja parlamentu w nowej konstytucji RP
Publikacja w Wydawnictwie Sejmowym - wrzesień 1994
Regulamin Zgr. Nar. dla uchwalania Konstytucji RP
Wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym 2. kad. w dniu 2.09.1994
"Jaka konstytucja?" - o projekcie społecznym
Wywiad opublikowany w "Dzienniku Bałtyckim" w dniu 14 czerwca 1994
"Tylko my zbierzemy podpisy"
Wywiad zmieszczony w "Życiu Warszawy" w dniu 4 czerwca 1994
Odwołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Wypowiedź senacka z dnia 10 marca 1994 roku
Ratyfikacja konwencji ONZ o zwalczaniu handlu narkotykami
Wypowiedź senacka (3 kad. 15 pos. 10.03.1994)
W sprawie żołnierzy - górników
Wypowiedź senacka (3 kad. 13 pos. 10.02.1994)
W sprawie projektu ustawy o zwalczaniu przestępczości aferowej w Polsce
Oświadczenie senatorskie (3. kad., 12. pos., 3.02.1994)
W sprawie realizacji przedpłat na samochody osobowe
Wypowiedź Senacka (3 kad. 12 pos. 03.02.1994)

Rok 1993


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin
Wypowiedź Senacka (3. kad., 9. pos., 22.12.1993)
Głos w sprawie porządku dziennego posiedzenia Senatu
Wypowiedź Senacka (3. kad., 9. pos., 22.12.1993)
W sprawie budżetu Senatu RP
Oświadczenie senatorskie (3 kad., 4 pos., 12.11.1993)
Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP
Wypowiedź Senacka (2 kad. 40 pos. 20.05.1993)
"Niemy parlament?" - o sytuacji po zdominowaniu parlamentu przez postkomunistów
Wywiad opublikowany w Tygodniku "Solidarność", dnia 12 listopada 1993
O różnych aspektach protokołowania obrad komisji senackich
Wypowiedź senacka (2 kad. 35 pos. 04.03.1993)
Nowelizacja ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości
Wypowiedź Senacka (2 kad. 35 pos. 4.03.1993)
Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych ważnych dla gospodarki
Wypowiedź senacka (2 kad. 33 pos. 12.02.1993)
Zmiany w Regulaminie Senatu - Konwent Seniorów
Wypowiedź senacka (2 kad. 31 pos. 15.01.1993)
Ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych
Wypowiedź senacka (2 kad. 31 pos. 14.01.1993)

Rok 1992


Ustawa o Rzecznikach patentowych
Wypowiedź senacka (2 kad. 27 pos. 26.11.1992)
Ustawa o radiofonii i telewizji
Wypowiedź senacka (2 kad. 26 pos. 19.11.1992)
Zmiany w Konstytucji - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Wypowiedź senacka (2 kad. 26 pos. 19.11.1992)
Debata nad "Małą Konstytucją"
Wypowiedź Senacka (2 kad. 21 pos. 10.09.1992)
Ciekawy dialog podczas debaty nad ustawą lustracyjną
Wypowiedź senacka (2 kad. 19 pos. 28.07.1992)
Ustawa lustracyjna - senacka inicjatywa ustawodawcza
Wypowiedź senacka (2 kad. 19 pos. 28.07.1992)
Ustawa lustracyjna - senacka inicjatywa ustawodawcza
Wypowiedź senacka (2 kad. 18 pos. 23.07.1992)
Zmiany w Regulaminie Senatu
Wypowiedź senacka (2 kad. 17 pos. 9.07.1992)
Ograniczenie swobody prowadzenia dzialalności gospodarczej przez funkcjonariuszy publicznych
Wypowiedź senacka (2 kad. 16 pos. 26.06.1992)
Ujawnianie byłych współpracowników UB i SB
Wypowiedź senacka (2 kad. 15 pos. 17.06.1992)
"Przywrócić prawo" - o senackim projekcie ustawy o ściganiu zbrodni stalinowskich
Wypowiedź opublikowana w "Rzeczpospolitej" w dniu 27 maja 1992
O ściganiu przestępstw nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944 - 1989
Wypowiedź Senacka (2 kad. 12 pos. 14.05.1992)
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka II czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 8 pos. 6.03.1992)
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka I czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 6 pos. 7.02.1992)
O trybie prac nad Konstytucją
Wypowiedź Senacka (2 kad. 4 pos. 9.01.1992)

Rok 1991


Zmiana ustawy o działalności gospodarczej
Wypowiedź senacka (1 kad. 61 pos. 23.10.1991)
Budżet 1991, zasady wykonywania budżetu 1991
Wypowiedź senacka (1 kad. 55 pos. 30.08.1991)
Kapitał w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
Wypowiedź senacka (1 kad. 54 pos. 1-2.08.1991)
Ustawa o Państwowej Inspeksji Ochrony Środowiska
Wypowiedź senacka (1 kad. 54 pos. 1-2.08.1991)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wypowiedź senacka (1 kad. 53 pos. 18.07.1991)
Warunki pracy w Straży Pożarnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Wypowiedź senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP
Wypowiedź senacka (1 kad. 51 pos. 20.06.1991)
Prawa i wolności obywatela w projekcie Konstytucji
Referat wygłoszony w 1991 roku

Rok 1990


Wywiad oceniający pierwszy rok transformacji ustrojowej
Publikacja "Gazety" z Toronto - 28 grudnia 1990
Procedura i porządek obrad
Wypowiedź senacka (1 kad. 39 pos. 21.12.1990)
Ratyfikacja Konwencji o Prawach Dziecka
Wypowiedź senacka (1 kad. 33 pos. 5.10.1990)
O nowelizacji Ustawy o NIK
Artykuł z tygodnika "Solidarność" - 4 października 1990
Ochrona prawna dziecka poczętego
Wypowiedź senacka (1 kad. 32 pos. 28.09.1990)
Uwagi do porządku obrad
Wypowiedź senacka (1 kad. 28 pos. 19.07.1990)
Ustawy o Urzędzie Ministra sSpraw Wewnętrznych, o Policji i Urzędzie Ochrony Państwa
Wypowiedź senacka (1 kad. 23 pos. 4.07.1990)
Jak pogodzić Sejm z Senatem - spór o interpretację Konstytucji
Publikacja "Ekspressu Wieczornego" - 6 czerwca 1990 roku

Rok 1989


Nadanie imienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wypowiedź senacka (1 kad. 13 pos. 1.12.1989)
Budżety Min. Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej i MSW
Wypowiedź senacka (1 kad. 4 pos. 11.08.1989)
Zakres prac Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności
Wypowiedź senacka (1 kad. 3 pos. 29.07-1.08.1989)
Zasady pracy komisji senackich
Wypowiedź senacka (1 kad. 2 pos. 5.07.1989)
Stanowienie Organów Senatu
Wypowiedź senacka (1 kad. 1 pos. 4.07.1989)
Prawa człowieka w Posce - przemiany, zadania, cele
Publikacja z roku 1989
Nie o wszystkim decydują chęci
Wywiad dla "Gazety Solidarności" ze Stalowej Woli - 28 września 1989

Rok 1987


Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "S"
Publikacja podziemna - 15 czerwca 1987