Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

29. posiedzenie Senatu VII kadencji, 19 marca 2009 roku

 

Był to rządowy projekt ustawy, zgłoszony jako jedna z nowelizacji antykryzysowych.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski mówił podczas debaty: "Nie zamierzałem zabierać głosu w tej dyskusji, bo wydaje mi się, że ta ustawa jest oczywiście i słuszną, i niezbędną. Wzmocnienie akcji kredytowej jest środkiem niezbędnym dla wyciągnięcia naszej gospodarki z kryzysu, dla przełamywania tego kryzysu. Jeżeli więc zabieram głos, to w związku z wypowiedziami dotyczącymi pasywności Narodowego Banku Polskiego. (…) Myślę, że samopoczucie państwa w tej dziedzinie jest po prostu zbyt dobre, należałoby na siebie spojrzeć troszeczkę bardziej krytycznie. Jeżeli rząd prowadzi politykę finansową w ten sposób, że nagle w Krynicy dowiadujemy się, że w roku 2012 będziemy mieli wprowadzone euro, czego chyba nie wiedział nawet minister finansów, to znaczy, że naszą gospodarką finansową rządzą PR-owcy. I tutaj bank nie ma nic do rzeczy. Wobec tego może mniej PR-u, a więcej takich ustaw, jak dzisiejsza."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 29. posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 10