Zmiany w Regulaminie Senatu

17. posiedzenie Senatu 2 kadencji, 9 lipca 1992 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski zabrał głos w dyskusji. W swoim wystąpieniu Senator poruszył sprawę głosowań imiennych. Według dotychczasowego brzmienia Regulaminu wszystkie głosowania w Senacie były imienne, a jedynie głosowania w sprawach personalnych odbywały się w trybie głosowania tajnego. Proponowana zmiana dotyczyła możliwości wprowadzenia innego trybu głosowania, to jest przez podniesienie rąk i przeliczenie głosów. Taka sytuacja mogła by mieć miejsce na przykład w wypadku awarii instalacji do zliczania głosów. Senator Romaszewski zdecydowanie opowiedział się przeciwko takiej możliwości i powiedział, że w awaryjnej sytuacji można by głosować imiennie przy pomocy kartek. Senator podkreślał, że głosowania imienne są ważnym osiągnięciem Senatu. (Od Redakcji: Podczas 1 kadencji Sejmu, równoległej z 2 kadencją Senatu, w Sejmie nie odbywały się jeszcze głosowania imienne.)

Drugą sprawą poruszoną przez Senatora Romaszewskiego była kwestia kolejności głosowania wniosków. W myśl propozycji głosowany miałby być najpierw wniosek o odrzucenie ustawy, później poprawki, a następnie ewentualny wniosek o zawiadomienie prezydenta o braku zastrzeżeń do ustawy. Senator mówił, że jest to sprzeczne z logiką głosowania najpierw wniosków najdalej idących. Przyjęcie wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, podobnie jak wniosku o odrzucenie ustawy ponieważ obydwa czynią bezprzedmiotowym głosowanie poprawek.

Senator Romaszewski zwrócił uwagę na to, że można napotkać różne motywacje przyjmowania ustawy bez poprawek. Poprawki też mogą mieć różna wagę i różne uzasadnienia. Sytuacja w której Senator, który uważa, że należy przyjąć ustawę bez poprawek, na przykład dlatego, że poprawki są zgłaszane w intencji zablokowania szybkiego wejścia w życie ustawy musiałby głosować przeciwko wszystkim poprawkom niezależnie, czy zgadza się z ich treścią i czy podziela pogląd wyrażony w uzasadnieniu. Taka sytuacja zaciemni obraz pracy Senatora w oczach jego wyborców, a trzeba przypomnieć, że Senatorowie wybierani są w wyborach większościowych.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 17 posiedzenie > pkt. 5