Konstytucja

4. Posiedzenie Senatu 2 kadencji, 9 stycznia 1992 roku

 

W części posiedzenia poświęconej wolnym wnioskom senatorowie rozważali tryb i sposób nowelizacji Konstytucji. Senator Zbigniew Romaszewski przypomniał wówczas, że zajęcie się Konstytucją nie jest wyłącznie dobrą wolą Sejmu. Senator mówił: „Zajmowanie się Konstytucją, to nie jest tzw. dobra wola Sejmu, czy Sejm chce, czy nie chce. To jeszcze my możemy chcieć, żeby Sejm się tym zajął. Warto by może w takim wypadku pomyśleć o naszej inicjatywie ustawodawczej, ponieważ ta sprawa dla bytu Senatu jest niezbędna.”

Senator wyraził nadzieję, że w rozpoczynającej się właśnie kadencji współpraca z Sejmem będzie układać się lepiej, przestrzegał jednak przed nadmiernym optymizmem w tej kwestii. Inicjatywy senackie warto podejmować jedynie w na tyle ważnych sprawach, by starczyło woli do przeprowadzenia ich przez Sejm.

Więcej o dyskusji na tym posiedzeniu Senatu znajdziesz na stronach Senatu RP. Stenogramy posiedzeń z 2 kadencji w formie plików PDF znajdują się w archiwum.