W sprawie procedury i porządku obrad

39. pos. Senatu RP w dniu 21 grudnia 1990 roku

 

Zdaniem Senatora nie jest możliwe odbycie posiedzenia Senatu 28 grudnia z zaproponowanym porządkiem obrad, ponieważ do 21 grudnia senatorom nie zostały doręczone materiały dotyczące ustaw.