Głos w sprawie porządku dziennego

9. posiedzenie Senatu 3 kadencji, 22 grudnia 1993 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski zgłosił wniosek o zmianę porządku dziennego posiedzenia.

Senator mówił: "Chciałem zgłosić wniosek o pominięcie w porządku dziennym punktu drugiego o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy.

Powód jest dosyć oczywisty. W tej chwili mamy tak wiele ustaw pilnych, które rozpatrujemy w terminie tygodniowym, że traktowanie jako pilnych ustaw skierowanych do Senatu w normalnym trybie po prostu nie znajduje uzasadnienia.

Ta ustawa jest akurat zupełnie nowa i bardzo złożona. Trzeba ją rozpatrywać nie w oderwaniu, jako akt odrębny, ale na tle innych ustaw: ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb podlegających resortowi spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Co więcej nie znamy przecież budżetu na rok 1994.

Dlatego sądzę, że zupełnie spokojnie możemy rozpatrzyć tę ustawę w dopuszczalnym regulaminowo terminie 6 stycznia, na następnym posiedzeniu Senatu, którego porządek dzienny przewiduje na razie tylko dwa punkty.

Wnoszę zatem o przesunięcie tej sprawy na następne posiedzenie.

Dziękuję bardzo."

Więcej o ustalaniu porządku dziennego 9 posiedzenia Senatu 3 kadencji na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 3 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 9 posiedzenie