Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

60. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 21 lipca 2010 roku

 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkola, za które mogą być pobierane opłaty. Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zwracał uwagę, że w materiałach nie podano informacji o kosztach, jakie są obecnie związane z posyłaniem dziecka do przedszkola.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 61 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 10