O doświadczeniach na zwierzętach

51. posiedzenie Senatu - 10, 11 grudnia 2003

 

W dyskusji senator zwrócił uwagę, że przy tak dużej produkcji ustaw nie ma sensu nowelizować zupełnie dobrej ustawy i że normy europejskie są gorsze od naszych Mamy tu do czynienia z pewnym cofnięciem się, jeśli chodzi o przepisy humanitaryzujące nasze prawo. Nie chciałbym jednak doprowadzić -mówi-do sytuacji, w której ustawa ta po prostu przejdzie bez poprawek w wypadku nie przyjęcia wniosku o jej odrzucenie. Dlatego uważam, że trzeba ją wszelkimi sposobami ulepszyć. W związku z tym Romaszewski zgłosił poprawki związane ze społecznymi aspektami ustawy. Pierwsza mówi o tym, że lokalne komisje etyczne muszą mieć możliwość kontrolowania warunków i mieć faktyczny dostęp do miejsc w których eksperymenty na zwierzętach są przeprowadzane. Następna, niezwykle istotna poprawka zgłoszona przez senatora, to przywrócenie współpracy w dziedzinie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem eksperymentów organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się tą problematyką. z Inspekcją Weterynaryjną.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 51 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.1