Sprawy społeczne

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004

Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1998
Rok 1997
Rok 1996
Rok 1995

Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990
Rok 1989
Rok 1982

 


Rok 2010


Liczę na poparcie prawej Warszawy
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce", 17 maja 2011 roku
W sprawie prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC)
Wystąpienie na konferencji, 9 maja 2011 roku

Rok 2010


Zmiana ustaw dot. budżetu 2011 - wzrost stawek VAT, zamrożenie płac, obniżenie zasiłku pogrzebowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 65. pos. 17.11.2010)
"Bliżej polityki"
Spotkanie z mieszkańcami Żelechowa, 16 listopada 2010 roku
"Na wzór samorządów"
Spotkanie z mieszkańcami Makowa, 5 listopada 2010 roku
Spotkanie ze związkowcami ze sfery budżetowej i służb mundurowych
Senat, 22 września 2010 roku
Salon polityczny Trójki
Wywiad wyemitowany w Programie 3 PR, 11 sierpnia 2010 roku
Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych
Wypowiedź senacka (7 kad. 61 pos. 4.08.2010)
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Wypowiedź senacka (7 kad. 60 pos. 21.07.2010)
Debata nad programem prac Komisji Europejskiej w 2010 roku
Wypowiedź senacka (7. kad. 57. pos. 10.06.2010)
Ustawa o finansowaniu nauki
Wypowiedź senacka (7. kad. 52. pos. 8.04.2010)
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wypowiedź senacka (7. kad. 47. pos. 12.01.2010)

Rok 2009


Nowelizacja ustawy o VAT - powszechność obowiązku stosowania kas fiskalnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 3.12.2009)
Ustawa o kulturze fizycznej - obowiązek stosowania kasków narciarskich
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 3.12.2009)
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 2.12.2009)
Społeczne aspekty profesjonalizacji armii
Wypowiedź senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)
"Blaski i cienie polskiej transformacji" - Ankieta "Obywatela"
Artykuł opublikowany w Magazynie "Obywatel", 30 marca 2009 roku
"Polska u progu kryzysu" Spotkanie z Klubem "Gazety Polskiej"
Chorzów, 12 marca 2009 roku
Wpływ reform w wojsku na rynek pracy
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)

Rok 2008


Spotkanie z mieszkańcami Siedlec
14 grudnia 2008 roku
"Zbliżenie, czyli poznaj swojego polityka"
Rozmowa z radia TOKFM z dnia 21 sierpnia 2006 roku
Nowelizacja Karty nauczyciela
Wypowiedź senacka (7 kad. 23 pos. 03.12.2008)
W sprawie referendum dotyczącego komercjalizacji służby zdrowia
Wypowiedź senacka (7 kad. 20. pos. 29.10.2008)
O skutkach finansowych nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (7 kad. 18. pos. 24.09.2008)
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Nowelizacja ustawy o radach pracowniczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 7 pos. 7.05.2008)
Budżet 2008 - o pomocy dla kombatantów i płacach służb mundurowych (7 kad. 4. pos. 15.01.2008)

Rok 2007


Na temat prorodzinnych ulg podatkowych
Wywiad dla "Naszego Dziennika" - 14 września 2007
"Prawo w Polsce służy jedynie nielicznym"
Artykuł opublikowany w dzienniku "Fakt" z dnia 17 lipca 2007 roku
Ustawa o świadczeniach rodzinnych - senacka inicjatywa ustawodawcza
Wypowiedź senacka (6 kad. 34 pos. 31.05.2007)

Rok 2006


O alimentach i dłużnikach alimentacyjnych
Wypowiedź senacka (6 kad. 23. pos. 14.12.2006)
Ochrona praw lokatorów i mieszkania gminne
Wypowiedź senacka (6 kad. 23. pos. 13.12.2006)
"Od KOR do IV RP"
Artykuł zamieszczony w "Obywatelu" z dnia 21 listopada 2006 roku
O dodatkach mieszkaniowych i mieszkalnictwie
Wypowiedź senacka (6 kad. 20. pos. 18.10.2006)
"Zbliżenie, czyli poznaj swojego polityka"
Rozmowa z radia TOKFM z dnia 21 sierpnia 2006 roku
O dokumentach paszportowych
Wypowiedź senacka (6 kad. 15. pos. 20.07.2006)
O czynszach w prywatnych kamienicach
Oświadczenie senatorskie (6 kad. 14. pos. 6.07.2006)
O orzeczeniach Tryb. Konstyt. w sprawie czynszów w prywatnych kamienicach
Wypowiedź senacka (6 kad. 14. pos. 5.07.2006)
Przekształcenia własnościowe nieruchomości - inicjatywa senacka
Wypowiedź senacka (6 kad. 9. pos. 20.04.2006)
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Wypowiedź senacka (6 kad. 8 pos. 29.03.2006)
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS)
Wypowiedź senacka (6 kad. 7 pos. 15.03.2006)
Budżet 2006
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 31.01.2006)
Akcje pracownicze prywatyzowanej Huty Warszawa
Oświedczenie senatorskie (6. kad. 4. pos. 5.01.2006)

Rok 2005


Świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (6 kad. 3 pos. 21.12.2005)
Radiofonia i telewizja
Wypowiedź senacka (6 kad. 3 pos. 21.12.2005)
25. rocznica NSZZ "Solidarność"
Artykuł z magazynu "Obywatel" - jesień 2005
Ustanowienie 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Emerytury górnicze
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Dostęp do zawodów prawniczych
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Nabywanie nieruchomości na własność
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Promocja zaterudnienia i instytucje rynku pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Program operacyjny "Społeczeństwo obywatelskie"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 81 pos. 19.05.2005)
Finansowanie kuracji onkologicznych
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 78 pos. 17.03.2005)
Utworzenie Centralnego Szpitala Weteranów
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)
Informatyzacja podmiotów publicznych
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)
Wielkoprodukcyjne fermy zwierzęce
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)
O cenie miejsca pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)
Historia Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność"
"Biuletyn Radomski" - 14 lutego 2005

Rok 2004


Ochrona praw lokatorów
Wypowiedź senacka (5 kad. 75 pos. 22.12.2004)
Kodeks postępowania cywilnego
Wypowiedź senacka (5 kad. 74 pos. 14.12.2004)
Rozwarstwienie społeczne
Wypowiedź senacka (5 kad. 71 pos. 3.11.2004)
Związki partnerskie
Wypowiedź senacka (5 kad. 69 pos. 29.09.2004)
Opieka zdrowotna
Wypowiedź senacka (5 kad. 68 pos. 10.08.2004)
Emerytury, renty i świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (5 kad. 67 pos. 28.07.2004)
Bezpieczeństwo imprez masowych
Wypowiedź senacka (5 kad. 66 pos. 7.07.2004)
Pomoc dla studentów i kredyty studenckie
Wypowiedź senacka (5 kad. 62 pos. 19.05.2004)
Świadczenia przedemerytalne
Wypowiedź senacka (5 kad. 61 pos. 21.04.2004)
"Mamy wolny rynek, ale w krzywym zwierciadle"
Wywiad dla "Faktu" z dnia 16 kwietnia 2004 roku
"Nie ma już bezrobocia"
Feileton do "Opcji na prawo" - kwiecień 2004
Ubezpieczenia społeczne rolników
Wypowiedź senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)
Wokół programu Stronnictwa SPS
Wywiad dla "Korespondenta" z dnia 11 stycznia 2004 roku
Ochrona danych osobowych
Wypowiedź senacka (5 kad. 53 pos. 8.01.2004)

Rok 2003


Rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem
Wypowiedź senacka (5 kad. 50 pos. 3.12.2003)
Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
Wypowiedź senacka (5 kad. 49 pos. 20.11.2003)
"Pod zaborem neoliberałów"
Wywiad opublikowany w piśmie "Nasz Głos" w listopadzie 2003 roku
Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 48 pos. 8.11.2003)
Cele i zasady idewe Stronnictwa
październik 2003 roku
Nabywanie nierychomości - inicjatywa senacka
Wypowiedź senacka (5 kad. 45 pos. 18.09.2003)
Obszary ograniczonego użytkowania
Wypowiedź senacka (5 kad. 45 pos. 18.09.2003)
Komornicy sądowi
Wypowiedź senacka (5 kad. 44 pos. 5.08.2003)
Wstępne założenia programowe
Tekst niepublikowany lipiec 2003 roku
Nie można lekceważyć ludzi (o polityce i "lewicy")
Artykuł z "Rzeczpospolitej" - 4 lipca 2003
"Trzeba umocnić państwo"
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce" 3 czerwca 2003 roku
Strajk w kopalni "Silesia"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 41 pos. 29.05.2003)
Działalność ubezpieczeniowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 39 pos. 7.05.2003)
Świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (5 kad. 39 pos. 7.05.2003)

Rok 2002


O bezrobotnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 31 pos. 17.12.2002)
Spółdzielnie mieszkaniowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
"Sprawne państwo" - informaqcja rządu
Wypowiedź senacka (5 kad. 29 pos. 28.11.2002)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 26 pos. 30.10.2002)
Kodeks pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 23 pos. 6.08.2002)
Demokracja, a globalizacja
Referat z czerwca 2002 roku
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wypowiedź senacka (5 kad. 17 pos. 22.05.2002)
Strategia gospodarcza "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca"
Wypowiedź senacka (5 kad. 13 pos. 10.04.2002)
W sprawie orzeczenia TK dotyczącego mieszkań zakładowych
Korespondencja z RPO - luty 2002

Rok 2001


Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 6 pos. 19.12.2001)
Podatek dochodowy
Wypowiedź senacka (5 kad. 3 pos. 16.11.2001)

Rok 2000


Program dla Fundacji Obrony Praw Człowieka
Opracowanie z dnia 17 sierpnia 2000 roku
"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku

Rok 1998


Oświadczenie w sprawie likwidacji Stoczni Gdańskiej
Wydane dnia 11 grudnia 1998
W sprawie mieszkań - List do Redakcji "Naszego Dziennika"
List z dnia 25 marca 1998 roku
"Czym Słupsk różni się od Haarlemu?" - o zajściach podczas których w starciach z policją zginął nastolatek
Wywiad dla "Dziennika Zachodniego" z dnia 29 stycznia 1998

Rok 1997


Konflikt czy porozumienie - Debata ROP-UW
"Życie Warszawy" z dnia 3 września 1997
"Czas kleptokracji"
Wywiad opublikowany w "Przekroju" w dniu 12 stycznia 1997

Rok 1996


"Gorycz zwycięstwa"
Wywiad dla "Gazety Lubuskiej" - 14-15 grudnia 1996
List do Radnych Miasta Radomia
z dnia 9 września 1996
"Politykę sprowadzono do naskórkowej taktyki" - między innymi o referendum uwłaszczeniowym
Wywiad dla "Życia Warszawy" opublikowany dnia 12 marca 1996 roku
"Orżną ich razem z nami" - na dzień przed referendum uwłaszczeniowym
Wywiad dla "Kuriera Porannego" opublikowany dnia 16 lutego 1996 roku
"Trzeba zbudować lepsze państwo"
Wywiad dla "Czasu Krakowskiego" z dnia 15-21 lutego 1996 roku

Rok 1995


"Nauczyć się na błędach" - Analiza sytuacji po wyborach prezydenckich
Artykuł opublikowany w "Rzeczpospolitej" 30 grudnia 1995 roku
"Trudne drogi demokracji"
Artykuł opublikowany w "Gońcu Staszowskim" w listopadzie 1995 roku

Rok 1994


"Nie chować głowy w piasek" - "Solidarność" a polityka
Wywiad dla "Tygodnika Małopolska" - 27 października 1994
"Quo vadis "Solidarność"" - "Solidarność" i polityka
Artykuł z Tygodnika "Solidarność" - wrzesień 1994
"Upowszechnienie własności - aktualne problemy i perspekty
Wykład z dnia 20 maja 1994
O perspektywach NSZZ "Solidarność" i o Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Morzu i Ziemi" dnia 27 kwietnia 1994
"Jaka będzie Polska?" - o Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Gazecie Współczesnej" dnia 27 marca 1994
List otwarty Senatorów NSZZ"S" do premiera w sprawie budżetu
List opublikowany w Tygodniku "Solidarność" dnia 18 lutego 1994
W sprawie żołnierzy - górników
Wypowiedź senacka (3 kad. 13 pos. 10.02.1994)
W sprawie realizacji przedpłat na samochody osobowe
Wypowiedź Senacka (3 kad. 12 pos. 03.02.1994)

Rok 1993


Oświadczenie w sprawie akcji policji w dniu 4 czerwca 1993 roku
Z dnia 5 czerwca 1993
Uchwała w sprawie przyspieszenia budowy autostrad
Wypowiedź Senacka (2 kad. 35 pos. 05.03.1993)

Rok 1992


Podatek VAT na surowce energetyczne
Wypowiedź Senacka (2 kad. 29 pos. 18.12.1992)
Oddłużenie polskiego rolnictwa
Wypowiedź Senacka (2 kad. 11 pos. 30.04.1992)
"Senat lepiej kontrolowany"
Wywiad z Zofią Romaszewską opublikowany w "Glob 24" w dniu 22 kwietnia 1992 roku
"Działać przy otwartej kurtynie"
Wywiad zamieszczony w "Tygodniku Nadwiślańskim" w dniu 3 kwietnia 1992 roku

Rok 1991


Rewaloryzacja emerytur i rent, zasady ustalania emerytur
Wypowiedź senacka (1 kad. 58 pos. 3.10.1991)
"Samotny Kowboj"
Wywiad dla "Sztandaru Młodych" - 16 - 18 sierpnia 1991
"Zamiast do Europy Zach. kroczymy do Ameryki Poł."
Wywiad dla lokalnego tygodnika ze Stalowej Woli - 14 sierpnia 1991
"Nim wyjdziemy na prostą"
Wywiad dla "Nowy tydzień - wokanda" - 21 lipca 1991
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wypowiedź senacka (1 kad. 53 pos. 18.07.1991)
Częściowa odpłatność za sanatoria
Wypowiedź senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Wykład wygłoszony w Kongresie USA
na konferencji w dniu 25 maja 1991 roku
Kolumbowy błąd - w obronie lewicy
Artykuł z kwietnia 1991 roku
Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 39 pos. 11.01.1991)

Rok 1990


Wywiad oceniający pierwszy rok transformacji ustrojowej
Publikacja "Gazety" z Toronto - 28 grudnia 1990
Dlaczego Senator nie poparł ustawy o kombatantach
Wypowiedź senacka (1 kad. 39 pos. 21.12.1990)
Pomoc społeczna
Wypowiedź senacka (1 kad. 37 pos. 7.12.1990)
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja ostateczna z listopada 1990 roku
Budżet 1990
Wypowiedź senacka (1 kad. 16 pos. 11-12.01.1990)
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja wstępna ze stycznia 1990 roku

Rok 1989


Oświadczenie Senatu w 50. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
Wypowiedź senacka (1 kad. 6 pos. 30.08.1989)

Rok 1982


"Sierpień 1980 - grudzień 1981. Co dalej?" - szkic polityczny
Publikacja podziemna - 15 marca 1982