Oświadczenie w sprawie likwidacji Stoczni Gdańskiej

Opublikowane w Tygodniku „Solidarność” 11 grudnia 1998 roku

 

1 grudnia 1998 r. minister Emil Wąsacz wydal decyzje ostatecznie przesądzającą o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Decyzja ta zapadła wbrew uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów — najwyższej statutowej władzy NSZZ "Solidarność", wbrew obietnicom przewodniczącego AWS — siły politycznej sprawującej dzisiaj władzę w państwie, oraz wbrew zapewnieniom Premiera Rządu RP.

To postanowienie ministra Wąsacza jest wykonaniem woli politycznej władz dawnej PRL której pierwszym publicznym wyrazem było zarządzenie Mieczysława Rakowskiego o zamknięciu Stoczni. Był to odrażający akt zemsty na załodze tego zakładu symbolizującego wierność ideałom "Solidarności" i jej moralną siłę.

Spełnienie dzisiaj tego nie dopełnionego przed dziesięciu laty zamiaru ówczesnego komunistycznego rządu, jest czynem haniebnym i odbiera wszystkim, którzy w tym swoim działaniem lub świadomą biernością uczestniczyli, prawo powoływania się na tradycję i etos Solidarności.

Senator Zbigniew Romaszewski,
Posłowie: Jan Olszewski, Stanisław Wądołowski, Tomasz Wójcik, Zbigniew Mroziński.

Oświadczenie było publikowane również w innych pismach. W następnych dniach zwiększyła się również liczba sygnatariuszy Oświadczenia.