Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP

27. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 17 lutego 2009 roku

 

Przy okazji debaty nad ustawą Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski wskazał na problem, który może pojawić się przy przekształcaniu armii w armię zawodową. Większość garnizonów znajduje się na północy i zachodzie kraju, czyli na obszarach o szczególnie dużym bezrobociu i to bezrobociu strukturalnym. Te województwa, gdzie znajdują się te zielone garnizony, które przestaną w końcu istnieć, to są często województwa, w których są bardzo złe warunki zatrudnienia.

Wicemarszałek pytał czy rząd rozważał te problemy.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 27 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6