Sprawiedliwość

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004

Rok 2003
Rok 2002
Rok 2000
Rok 1998
Rok 1995
Rok 1994
Rok 1993

Rok 1992
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990
Rok 1989
Rok 1987

 


Rok 2010


Nowelizacja Ustawy o Generalnym Inspektoracie Ochrony Środowiska
Wypowiedź senacka (7 kad. 63 pos. 20.10.2010)
"Formalizm pokonał sprawiedliwość" - o emeryturach dla członkow WRON po wyroku TK
Wypowiedź dla "Faktu", 25 lutego 2010 roku
"Po wystąpieniu z klubu PiS"
Wywiad opublikowany w "Gazecie Wyborczej", 19 lutego 2010 roku
"Sensacja ponad prawem" - głos w sprawie uchylenia immunitetu sen. K. Piesiewicza
Artykuł opublikowany w Dzienniku "Polska" 12 stycznia 2010 roku

Rok 2009


Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 2.12.2009)
O tzw. aferze podsłuchowej
Specjalna wypowiedź dla www.romaszewski.pl, 23 października 2009 roku
Nowelizacja Kodeksu karnego i innych Kodeksów
Wypowiedź senacka (7 kad. 42 pos. 21.10.2009)
"Mamy państwo słabe i bardzo nieudolne"
Wypowiedź dla "Faktu", 5 sierpnia 2009 roku
Ustawa o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych 1956 - 1983
Wypowiedź senacka (7 kad. 31 pos. 20.04.2009)
"Okrągły stół - sukces narodu, zdrada elit, czy taktyka realistów?"
Spotkanie z kołem naukowym studentów UW, 24 marca 2009 roku
Nowelizacja ustway o emeryturach mundurowych - emerytury SB i WRON
Wypowiedź senacka (7 kad. 25 pos. 14.01.2009)

Rok 2008


Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego - psychiatria sądowa
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 18.12.2008)
O immunitecie sędziowskim, prokuratorskim i parlamentarnym
Wypowiedź senacka (7 kad. 18 pos. 25.09.2008)
Debata nad Informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 roku
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 24.07.2008)
Nowelizacja KPK dotycząca badań psychiatrycznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 24.07.2008)
"Jestem przerażony" - o stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości
Wywiad opublikowany w "Gazecie Polskiej" w dniu 16 lipca 2008 roku
"Decyzja sądu to jakiś obłęd" - po wyroku w sprawie gen. Kiszczaka
Wypowiedź opublikowana w dzienniku "Fakt" w dniu 11 lipca 2008 roku
Debata nad Informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2007 roku
Wypowiedź senacka (7 kad. 15 pos. 10.07.2008)
W sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy UB i SB
wypowiedź dla dziennika "Polska" opublikowana dnia 30 czerwca 2008 roku
Osądzono tylko wykonawców rozkazów - o wyrokach na ZOMO-wców strzelających do górników w KWK Wujek
Wypowiedź opublikowana w "Gazecie Wyborczej" w dniu 25 czerwca 2008 roku
Prawo oderwane od wartości
Wywiad opublikowany przez Tygodniku "Solidarność" w dniu 30 maja 2008 roku
"Praworządność, a prawa i wolności obywatelskie"
Spotkanie z mieszkańcami Koszalina, 26 kwietnia 2008 roku
Spotkanie z klubem "Gazety Polskiej"
Radom, 8 kwietnia 2008 roku
Czy w życiu politycznym liczą się zasady i moralność?
Wykład dla studentów WSKiMS im. J. Giedroycia, 19 marca 2008 roku
O odszkodowaniach dla internowanych w stanie wojennym
wypowiedź dla Dziennika "Polska" z dnia 25 stycznia 2008 roku

Rok 2007


Zakres uprawnień Sądów wojskowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 3 pos. 20.12.2007)
Oświadczenie w sprawie nakazu aresztowania Redaktorów "Gazety Polskiej" K. Hejke i T. Sakiewicza
"Gazeta Polska", dniu 21 listopada 2007 roku
Ustawa o karach nieizolacyjnych i dozorze elektronicznym
Wypowiedź senacka (6 kad. 39 pos. 14.09.2007)
Nowelizacja ustawy o uznaniu za nieważne wyroków za działalność na rzecz niepodległości Polski
Wypowiedź senacka (6 kad. 39 pos. 14.09.2007)
W sprawie odmowy wpisania Pani Jolanty Strzeleckiej na listę adwokatów
Oświadczenie senatorskie (6 kad. 37 pos. 26.07.2007)
"Prawo w Polsce służy jedynie nielicznym"
Artykuł opublikowany w dzienniku "Fakt" z dnia 17 lipca 2007 roku
O orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy lustracyjnej
Wywiad dla "Dziennika Bałtyckiego" z dnia 12 maja 2007 roku
O dezubekizacji i ustawodawczej roli Trybunału Konstytucyjnego
Wywiad dla Radia TOKfm z dnia 7 maja 2007 roku
Nadużycia sądowo - psychiatryczne
Wypowiedź senacka (6 kad. 37 pos. 13.04.2007)

Rok 2006


Ochrona praw lokatorów i mieszkania gminne
Wypowiedź senacka (6 kad. 23. pos. 13.12.2006)
Projekt ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wypowiedź senacka (6 kad. 12 pos. 7.06.2006)
Informacja Prezesa IPN
Wypowiedź senacka (6 kad. 9 pos. 20.04.2006)
Przekształcenia własnościowe nieruchomości - inicjatywa senacka
Wypowiedź senacka (6 kad. 9. pos. 20.04.2006)
O W. Jaruzelskim i jego odpowiedzialności za stan wojenny
Artykuł z "Życia Warszawy" - 5 kwietnia 2006 roku
Debata nad sprawozdaniem Rzecznika Interesu Publicznego
Wypowiedź senacka (6 kad. 8 pos. 30.03.2006)

Rok 2005


Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Pozbawienie wolności posła lub senatora
Wypowiedź senacka (5 kad. 76 pos. 2.02.2005)

Rok 2004


"Prawo, a zdrowy rozsądek"
Feileton do "Opcji na prawo" - październik 2004
Brak kontroli orzecznictwa w sądach
Wypowiedź senacka (5 kad. 66 pos. 7.07.2004)
Zmiana struktury Trybunału Strassbourskiego
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 64 pos. 24.06.2004)
Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego
Wypowiedź senacka (5 kad. 64 pos. 23.06.2004)
Wokół programu Stronnictwa SPS
Wywiad dla "Korespondenta" z dnia 11 stycznia 2004 roku

Rok 2003


Cele i zasady idewe Stronnictwa
październik 2003 roku
Wstępne założenia programowe
Tekst niepublikowany lipiec 2003 roku
Instytut Pamięci Narodowej
Wypowiedź senacka (5 kad. 34 pos. 19.02.2003)

Rok 2002


Sąd Najwyższy
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Zbiorowa odpowiedzialność za czyny zabronione
Wypowiedź senacka (5 kad. 25 pos. 2.10.2002)
Kredyty mieszkaniowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 21 pos. 17.07.2002)
W sprawie orzeczenia TK dotyczącego mieszkań zakładowych
Korespondencja z RPO - luty 2002

Rok 2000


Program dla Fundacji Obrony Praw Człowieka
Opracowanie z dnia 17 sierpnia 2000 roku

Rok 1998


Niesprawiedliwe prawo - o zaskakujących wyrokach polskich sądów
Wypowiedź dla "Prawa i Życia" z dnia 18 sierpnia 1998
Kuriozalne wyroki sądowe
Oświedczenie senatorskie (4 kad. 19 pos. 6.06.1998)
O uznaniu za nieważne orzeczeń...
Wystąpienie na 14. pos. Sejmu 3. kad. w dniu 18.03.1998
"Mam wątpliwości" - o kondycji wymiaru sprawieliwości
Wypowiedź dla "Gazety Prawnej" z 28 lutego 1998
"Jeśli przegramy, to razem" - o stosunkach ROP z AWS
Wywiad opublikowany w "Życiu" w dniu 17 lutego 1998
"Czym Słupsk różni się od Haarlemu?" - o zajściach podczas których w starciach z policją zginął nastolatek
Wywiad dla "Dziennika Zachodniego" z dnia 29 stycznia 1998

Rok 1995


"Sąd nad Humerem" - fragment dyskusji w komisji senackiej
opublikowany w "Gazecie Wyborczej" w dniu 22 czerwca 1995
"Zapach koleżeńskich interesów" - o poczynaniach ministra Jaskierni wobec osób represjonowanych na wschodzie
Miniwywiad opublikowany w "Kurierze Polskim" w dniu 19 czerwca 1995

Rok 1994


"Ponad dobrem i złem" - o śledztwie w sprawie grudnia 1970
Wywiad opublikowany w "Dzienniku Bałtyckim" - 9 grudnia 1994

Rok 1993


Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych w latach 1944 - 1989 wobec represjonowanych za działalność niepodległościową
Wypowiedź senacka (2 kad. 36 pos. 18.03.1993)

Rok 1992


O emeryturach byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
Wypowiedź Senacka (2 kad. 25 pos. 30.10.1992)
Nowelizacja Budżetu 1992 - zaległości w wypłacaniu odszkodowań dla represjonowanych
Wypowiedź Senacka (2 kad. 25 pos. 29.10.1992)
"Przywrócić prawo" - o senackim projekcie ustawy o ściganiu zbrodni stalinowskich
Wypowiedź opublikowana w "Rzeczpospolitej" w dniu 27 maja 1992
O ściganiu przestępstw nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944 - 1989
Wypowiedź Senacka (2 kad. 12 pos. 14.05.1992)

Rok 1991


Wykład wygłoszony w Kongresie USA
na konferencji w dniu 25 maja 1991 roku

Rok 1990


Ustawy o Urzędzie Ministra sSpraw Wewnętrznych, o Policji i Urzędzie Ochrony Państwa
Wypowiedź senacka (1 kad. 23 pos. 4.07.1990)

Rok 1989


O odnowie sądownictwa
Wypowiedź senacka (1 kad. 15. pos. 30.12.1989)
Zmiana Kodeksu Karnego
Wypowiedź senacka (1 kad. 14 pos. 7.12.1989)

Rok 1987


Przemówienie na uroczystości wręczenia Nagrody Dnia Praw Człowieka ustanowionej przez Fundację "Aurora"
Uniwersytet Stanford, dnia 10 grudnia 1987 roku