Konstytucja

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1998

Rok 1997
Rok 1994
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990

 


Rok 2011


"Partyjne sztuczki z większościową ordynacją" - po zmianach w ordynacji wyborczej do Senatu
Artykuł opublikowany w "Rzeczpospolitej", 21 stycznia 2011 roku
Nakłady na naukę i dofinansowanie Państwowego Funduszu Kombatantów w budżecie 2011
Wypowiedź senacka (7. kad. 68. pos. 11.01.2011)

Rok 2010


"Bliżej polityki"
Spotkanie z mieszkańcami Żelechowa, 16 listopada 2010 roku
Debata nad ustawą o ochronie informacji niejawnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 60 pos. 21.07.2010)
Spotkanie z mieszkańcami Głogowa
Relacja z dnia 15 marca 2010 roku
"Zmiękczyć partyjne boje" - po wystąpieniu z klubu PiS
Wywiad opublikowany w "Gazecie Polskiej", 24 lutego 2010 roku

Rok 2009


Spotkanie z młodzieżą z XXI L.O. im H. Kołłątaja w Warszawie
Relacja z dnia 15 grudnia 2009 roku
Dzień otwarty w Senacie RP
Relacja ze spotkania ze zwiedzającymi, 11 listopada 2009 roku
"Złapiesz złodzieja, to cię wyrzucą" - o usunięciu Mariusza Kamińskiego z CBA
Wywiad opublikowany w "Rzeczpospolitej", 16 października 2009 roku
"Przepis uderzy też we mnie" - nowelizacja Konstytucji dotycząca kandydowania skazanych
Wywiad opublikowany w "Dzienniku", 1 lipca 2009 roku
Obrona parlamentaryzmu i demokracji - nowelizacja Konstytucji RP
Wypowiedź senacka (7 kad. 35 pos. 17.06.2009)
Nowelizacja Konstytucji RP - zakaz kandydowania dla skazanych
Wypowiedź senacka (7 kad. 35 pos. 17.06.2009)
Ustawa dotycząca budżetowych subwencji dla partii politycznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 31 pos. 21.04.2009)
Ustawa o referendum ogólnokrajowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 30 pos. 2.04.2009)
Zapis spotkania z Komitetem PiS, Warszawa, Praga Południe
25 marca 2009 roku
Zmiany w ordynacjach wyborczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 18.02.2009)
Nieoczekiwane zmiany w porządku dziennym posiedzenia
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)
Nowelizacja ustway o emeryturach mundurowych - emerytury SB i WRON
Wypowiedź senacka (7 kad. 25 pos. 14.01.2009)

Rok 2008


Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
Wypowiedź senacka (7 kad. 19 pos. 16.10.2008)
Nowelizacja ustaw dotyczących funkcjonowania mediów publicznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 9 pos. 10.04.2008)
"Takiego bubla jeszcze nie było" - o nowelizacji ustawy o mediach publicznych
Wywiad opublikowany przez "Nasz Dziennik" w dniu 11 kwietnia 2008 roku
Spotkanie z klubem "Gazety Polskiej"
Radom, 8 kwietnia 2008 roku
"Po co senat?" - Wykład, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom
8 kwietnia 2008 roku
Spotkanie z mieszkańcami Jeleniej Góry
8 marca 2008 roku

Rok 2007


"Z dala od muchotłuku" - o pracy i uprawnieniach Senatu RP
Wywiad opublikowany w "Pulsie Biznesu" w dniu 22 czerwca 2007 roku

Rok 2006


Budżet 2006
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 31.01.2006)

Rok 2004


Ekstradycja, a Europejski nakaz aresztowania
Wypowiedź senacka (5 kad. 69 pos. 29.10.2004)
Kryzys leczony ordynacją
Artykuł z "Rzeczpospolitej" - lipiec 2004
"Senat - izba szybsza"
Feileton do "Opcji na prawo" - marzec 2004
Współpraca rządu z parlamentem
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)
Zmiany w prawie karnym (kk i kpk)
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)
O procesach wytaczanych dziennikarzom
Wywiad dla "Naszej Polski" z dnia 9 lutego 2004 roku
Rozmowa z Natalią Dueholm
Miniwywiad z 7 stycznia 2004 roku

Rok 2003


Referendum ogólnokrajowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 40 pos. 14.05.2003)

Rok 2002


Prawa człowieka
Wypowiedź senacka (5 kad. 24 pos. 11.09.2002)
Ten bezkarny immunitet...
Publikacja w "Rzeczpospolitej" - 4 lutego 2002

Rok 2001


Po co Senat?
Publikacja z 3 września 2001 roku
W sprawie prezydenckich ułaskawień
List do redakcji "Rzeczpospolitej" z 27 lutego 2001

Rok 2000


"Bezradność parlamentu" - o uchwalaniu budżetu
Artykuł z 14 lutego 2000

Rok 1998


Stanowidko Koła Parlamentarnego ROP w sprawie nowelizacji Konstytucji RP
Opublikowane w dniu 3 marca 1998
"Lustracja bez sądu" - o zmianach w ustawie lustracyjnej
Wywiad opublikowany w "Dzienniku Bałtyckim" w dniu 28 stycznia 1998

Rok 1997


O ustawie o Trybunale Konstytucyjnym
Wywiad dla "Dziennika Bałtyckiego" z 22 sierpnia 1997
Nieprzytomne ustawy dotyczące usuwania skutków powodzi
Wypowiedź dla "Gazety Polskiej" z 30 lipca 1997
"Europejski bzik" - o projekcie konstytucji
Wywiad dla "Gazety Współczesnej" z dnia 25 maja 1997
O Konstytucji, polityce i moralności
Wywiad dla "Centrum" z dnia 17 maja 1997
"Wobec Konsytucji" - rozmowa z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi
Wywiad z kwietnia 1997
"Diabeł tkwi w szczegółach"
Opracowanie Konstytucji z 18 kwietnia 1997
List do Sołtysów z Województwa Warszawskiego w sprawie uchwalonego projektu Konstytucji
Wysłany 10 kwietnia 1997 roku
"O Konstytucji i historycznym kompromisie"
Artykuł opublikowany w "Życiu" w dniu 17 marca 1997 roku
O sposobie relacjonowania problemów związanych z projektem konstytucji
List do Redakcji "Wiadomości" z dnia 4 marca 1997 roku
"Granice kompromisu" - na temat projektu konstytucji
Wywiad dla "Nowości" opublikowany dnia 1 marca 1997
Drugie czytanie projektu Konstytucji RP
Wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym 2. kad. w dniu 25.02.1997

Rok 1994


"Nie chować głowy w piasek" - "Solidarność" a polityka
Wywiad dla "Tygodnika Małopolska" - 27 października 1994
"Ucieczka od wolności pod skrzydła MSW" - o tajemnicy państwowej
Artykuł z Tygodnika "Solidarność" - październik 1994
I czytanie projektów Konstytucji RP
Wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym 2. kad. w dniu 22.09.1994
Wizja parlamentu w nowej konstytucji RP
Publikacja w Wydawnictwie Sejmowym - wrzesień 1994
Regulamin Zgr. Nar. dla uchwalania Konstytucji RP
Wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym 2. kad. w dniu 2.09.1994
"Jaka konstytucja?" - o projekcie społecznym
Wywiad opublikowany w "Dzienniku Bałtyckim" w dniu 14 czerwca 1994
"Tylko my zbierzemy podpisy"
Wywiad zmieszczony w "Życiu Warszawy" w dniu 4 czerwca 1994
O perspektywach NSZZ "Solidarność" i o Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Morzu i Ziemi" dnia 27 kwietnia 1994
Odwołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Wypowiedź senacka z dnia 10 marca 1994 roku

Rok 1992


Debata nad "Małą Konstytucją"
Wypowiedź Senacka (2 kad. 21 pos. 10.09.1992)
Wniosek o wprowadzenie do porządku dziennego zmiany Regulaminu Senatu
Wypowiedź Senacka (2 kad. 21 pos. 10.09.1992)
"Jeśli przewrót - to komunistyczny"
Wypowiedzi zamieszczone w "Nowym Świecie" w dniu 13 kwietnia 1992 roku
O trybie prac nad Konstytucją
Wypowiedź Senacka (2 kad. 4 pos. 9.01.1992)

Rok 1991


Prawa i wolności obywatela w projekcie Konstytucji
Referat wygłoszony w 1991 roku
Ustawa o zmianie Konstytucji
Wypowiedź senacka (1 kad. 47 pos. 18.04.1991)
Wywiad o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce
"Konfrontacje" - 2 lutego 1991

Rok 1990


Ratyfikacja Konwencji o Prawach Dziecka
Wypowiedź senacka (1 kad. 33 pos. 5.10.1990)
O nowelizacji Ustawy o NIK
Artykuł z tygodnika "Solidarność" - 4 października 1990
Jak pogodzić Sejm z Senatem - spór o interpretację Konstytucji
Publikacja "Ekspressu Wieczornego" - 6 czerwca 1990 roku
Projekty zmian w Konstytucji
Wypowiedź senacka (1 kad. 21 pos. 16.03.1990)