Podział dóbr i system podatkowy

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1996

Rok 1995
Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990

 


Rok 2011


Nowelizacja prawa geologicznego w kontekście odkrycia w Polsce złóż gazu łupkowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 77. pos. 25.05.2011)
Nakłady na naukę i dofinansowanie Państwowego Funduszu Kombatantów w budżecie 2011
Wypowiedź senacka (7. kad. 68. pos. 11.01.2011)

Rok 2010


Salon polityczny Trójki
Wywiad wyemitowany w Programie 3 PR, 11 sierpnia 2010 roku

Rok 2009


Nowelizacja ustawy o VAT - powszechność obowiązku stosowania kas fiskalnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 3.12.2009)
Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 40 pos. 23.09.2009)
Nowelizacja budżetu na rok 2009
Wypowiedź senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
Wypowiedź senacka (7 kad. 30 pos. 1.04.2009)
"Blaski i cienie polskiej transformacji" - Ankieta "Obywatela"
Artykuł opublikowany w Magazynie "Obywatel", 30 marca 2009 roku
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa - uwagi o polityce finansowej rządu
Wypowiedź senacka (7 kad. 29 pos. 19.03.2009)
Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 26 pos. 4.02.2009)

Rok 2008


"Zbliżenie, czyli poznaj swojego polityka"
Rozmowa z radia TOKFM z dnia 21 sierpnia 2006 roku
Budżet na rok 2009
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 17.12.2008)
Specustawa dotycząca stoczni po orzeczeniu Komisji Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 16.12.2008)
Nowelizacja Karty nauczyciela
Wypowiedź senacka (7 kad. 23 pos. 03.12.2008)
W sprawie tzw. "Podatku Religi" - finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych z polisy OC
Wypowiedź senacka (7 kad. 23. pos. 3.12.2008)
W sprawie tzw. "Podatku Religi" - finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych z polisy OC
Wypowiedź senacka (7 kad. 23. pos. 3.12.2008)
W sprawie referendum dotyczącego komercjalizacji służby zdrowia
Wypowiedź senacka (7 kad. 20. pos. 29.10.2008)
O skutkach finansowych nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 18. pos. 24.09.2008)
Podatek dochodowy - zmieny zasad odliczania płac i składek ZUS
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 24.07.2008)
Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Przeciwko pochowaniu stalinowskiego zbrodniarza sądowego Mieczysława Widaja na służewieckim cmentarzu ofiar stalinizmu
Interwencja ze stycznia 2008 roku
Budżet 2008 - o pomocy dla kombatantów i płacach służb mundurowych (7 kad. 4. pos. 15.01.2008)

Rok 2007


"Nie głodzić biurokracji!" - O idei taniego państwa
Artykuł opublikowany w "Dzienniku" w dniu 17 grudnia 2007 roku
Na temat prorodzinnych ulg podatkowych
Wywiad dla "Naszego Dziennika" - 14 września 2007

Rok 2006


O alimentach i dłużnikach alimentacyjnych
Wypowiedź senacka (6 kad. 23. pos. 14.12.2006)
Ochrona praw lokatorów i mieszkania gminne
Wypowiedź senacka (6 kad. 23. pos. 13.12.2006)
"Od KOR do IV RP"
Artykuł zamieszczony w "Obywatelu" z dnia 21 listopada 2006 roku
O dodatkach mieszkaniowych i mieszkalnictwie
Wypowiedź senacka (6 kad. 20. pos. 18.10.2006)
O czynszach w prywatnych kamienicach
Oświadczenie senatorskie (6 kad. 14. pos. 6.07.2006)
O orzeczeniach Tryb. Konstyt. w sprawie czynszów w prywatnych kamienicach
Wypowiedź senacka (6 kad. 14. pos. 5.07.2006)
Przekształcenia własnościowe nieruchomości - inicjatywa senacka
Wypowiedź senacka (6 kad. 9. pos. 20.04.2006)
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS)
Wypowiedź senacka (6 kad. 7 pos. 15.03.2006)
Budżet 2006
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 31.01.2006)
Akcje pracownicze prywatyzowanej Huty Warszawa
Oświedczenie senatorskie (6. kad. 4. pos. 5.01.2006)

Rok 2005


Świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (6 kad. 3 pos. 21.12.2005)
Emerytury górnicze
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Dochody państwa
Wypowiedź senacka (5 kad. 82 pos. 2.06.2005)
Program operacyjny "Społeczeństwo obywatelskie"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 81 pos. 19.05.2005)
Utworzenie Centralnego Szpitala Weteranów
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)

Rok 2004


Budżet na rok 2005
Wypowiedź senacka (5 kad. 74 pos. 14.12.2004)
Ochrona praw lokatorów
Wypowiedź senacka (5 kad. 73 pos. 1.12.2004)
Rozwarstwienie społeczne
Wypowiedź senacka (5 kad. 71 pos. 3.11.2004)
Świadczenia przedemerytalne
Wypowiedź senacka (5 kad. 61 pos. 21.04.2004)
"Mamy wolny rynek, ale w krzywym zwierciadle"
Wywiad dla "Faktu" z dnia 16 kwietnia 2004 roku
"Nie ma już bezrobocia"
Feileton do "Opcji na prawo" - kwiecień 2004
Ubezpieczenia społeczne rolników
Wypowiedź senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)
Podatek VAT
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)
Wokół programu Stronnictwa SPS
Wywiad dla "Korespondenta" z dnia 11 stycznia 2004 roku

Rok 2003


Rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem
Wypowiedź senacka (5 kad. 50 pos. 3.12.2003)
Restrukturyzacja PKP
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 49 pos. 21.11.2003)
"Pod zaborem neoliberałów"
Wywiad opublikowany w piśmie "Nasz Głos" w listopadzie 2003 roku
"Trzeba umocnić państwo"
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce" 3 czerwca 2003 roku
Działalność ubezpieczeniowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 39 pos. 7.05.2003)
Świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (5 kad. 39 pos. 7.05.2003)

Rok 2002


O bezrobotnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 31 pos. 17.12.2002)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 26 pos. 30.10.2002)
Kodeks pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 23 pos. 6.08.2002)
Kredyty mieszkaniowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 21 pos. 17.07.2002)
Demokracja, a globalizacja
Referat z czerwca 2002 roku
W sprawie orzeczenia TK dotyczącego mieszkań zakładowych
Korespondencja z RPO - luty 2002

Rok 2001


Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 6 pos. 19.12.2001)
Podatek dochodowy
Wypowiedź senacka (5 kad. 3 pos. 16.11.2001)

Rok 2000


Ulga podatkowa dla njbogatszych
Oświedczenie senatorskie (4 kad. 69 pos. 23.11.2000)
"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku
"Bezradność parlamentu" - o uchwalaniu budżetu
Artykuł z 14 lutego 2000

Rok 1996


"Gorycz zwycięstwa"
Wywiad dla "Gazety Lubuskiej" - 14-15 grudnia 1996
"Politykę sprowadzono do naskórkowej taktyki" - między innymi o referendum uwłaszczeniowym
Wywiad dla "Życia Warszawy" opublikowany dnia 12 marca 1996 roku
"Orżną ich razem z nami" - na dzień przed referendum uwłaszczeniowym
Wywiad dla "Kuriera Porannego" opublikowany dnia 16 lutego 1996 roku

Rok 1995


"Trudne drogi demokracji"
Artykuł opublikowany w "Gońcu Staszowskim" w listopadzie 1995 roku

Rok 1994


"Grzechy główne" - o stanie polskiej polityki
Wywiad opublikowany we "Wprost" 29 października 1994
"Tylko my zbierzemy podpisy"
Wywiad zmieszczony w "Życiu Warszawy" w dniu 4 czerwca 1994
"Upowszechnienie własności - aktualne problemy i perspekty
Wykład z dnia 20 maja 1994
O perspektywach NSZZ "Solidarność" i o Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Morzu i Ziemi" dnia 27 kwietnia 1994
List otwarty Senatorów NSZZ"S" do premiera w sprawie budżetu
List opublikowany w Tygodniku "Solidarność" dnia 18 lutego 1994

Rok 1993


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin
Wypowiedź Senacka (3. kad., 9. pos., 22.12.1993)
List w sprawie przedstawiania w mediach sprawy emerytur mundurowych z 24 listopada 1993
Ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych
Wypowiedź senacka (2 kad. 31 pos. 14.01.1993)

Rok 1992


Podatek VAT na surowce energetyczne
Wypowiedź Senacka (2 kad. 29 pos. 18.12.1992)

Rok 1991


"Zeszliśmy z drogi w kierunku Europy Zachodniej"
Wywiad dla "Nowin" - 4 września 1991
"Nim wyjdziemy na prostą"
Wywiad dla "Nowy tydzień - wokanda" - 21 lipca 1991
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wypowiedź senacka (1 kad. 53 pos. 18.07.1991)
Częściowa odpłatność za sanatoria
Wypowiedź senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Wykład wygłoszony w Kongresie USA
na konferencji w dniu 25 maja 1991 roku
Ustawy: o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 47 pos. 18.04.1991)
Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 44 pos. 28.02.1991)
Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 39 pos. 11.01.1991)

Rok 1990


Wywiad oceniający pierwszy rok transformacji ustrojowej
Publikacja "Gazety" z Toronto - 28 grudnia 1990
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja ostateczna z listopada 1990 roku
Budżet 1990
Wypowiedź senacka (1 kad. 16 pos. 11-12.01.1990)
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja wstępna ze stycznia 1990 roku