Instytucje

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1998

Rok 1997
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990
Rok 1989

 


Rok 2010


"Na wzór samorządów"
Spotkanie z mieszkańcami Makowa, 5 listopada 2010 roku
Nowelizacja Ustawy o Generalnym Inspektoracie Ochrony Środowiska
Wypowiedź senacka (7 kad. 63 pos. 20.10.2010)
Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 63 pos. 20.10.2010)
"Demokracja odwetu"
Spotkanie z mieszkańcami Grudziądza, 25 września 2010 roku
"Polska jest najważniejsza"
Spotkanie z mieszkańcami Garwolina, 1 lipca 2010 roku
Spotkanie z uczniami L.O. i,. Władysława Jagiełły w Płocku
Rekacja z 29 marca 2010 roku
Budżet na rok 2010 - 160 mln zł ukryte w budżecie MSWiA
Wypowiedź senacka (7 kad. 47 pos. 11.01.2010)

Rok 2009


Spotknie ze studentami Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW
Relacja z dnia 10 grudnia 2009 roku
O tzw. aferze podsłuchowej
Specjalna wypowiedź dla www.romaszewski.pl, 23 października 2009 roku
Nowelizacja ustawy o NIK
Wypowiedź senacka (7 kad. 42. pos. 20.10.2009)

Rok 2008


List otwarty w obronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA)
Opublikowany w "Rzeczpospolitej" i wielu innych mediach w dniu 5 stycznia 2008 roku

Rok 2007


"Nie głodzić biurokracji!" - O idei taniego państwa
Artykuł opublikowany w "Dzienniku" w dniu 17 grudnia 2007 roku
Budżet 2007
Wypowiedź senacka (6. kad. 25. pos. 9.01.2007)

Rok 2006


Krajowa Rada Sądownictwa
Wypowiedź senacka (6 kad. 24 pos. 20.12.2006)
"Orwell by tego nie wymyślił" - o skutkach stosowania przez media metod tajnej policji
Artykuł z "Dziennika" z dnia 3 października 2006 roku
O zmianach w ustawie lustracynej
Rozmowa w "Salonie Politycznym Trójki" - 2 sierpnia 2006 roku
Uchwała w sprawie dostępu do pomocy archiwalnych w archiwach IPN
Wypowiedź senacka (6. kad. 11. pos. 23.05.2006)
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Wypowiedź senacka (6. kad. 11. pos. 23.05.2006)
Informacja Prezesa IPN
Wypowiedź senacka (6 kad. 9 pos. 20.04.2006)
Przekształcenia własnościowe nieruchomości - inicjatywa senacka
Wypowiedź senacka (6 kad. 9. pos. 20.04.2006)
Zmiany w Regulaminie Senatu w związku z ustawą lobbingową
Wypowiedź senacka (6. kad. 7. pos. 16.03.2006)
Budżet 2006
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 31.01.2006)
Wybór członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 30.01.2006)

Rok 2005


Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Piwszechnych i Prokuratury
Wypowiedź senacka (6 kad. 3 pos. 21.12.2005)
Prokuratoria generalna
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Działalność lobbingowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Program operacyjny "Społeczeństwo obywatelskie"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 81 pos. 19.05.2005)

Rok 2004


Treść dodatku "Budżet" do "Gazety Wyborczej"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 71 pos. 4.11.2004)
"Słowa - zaklęcia"
Feileton do "Opcji na prawo" - czerwiec 2004
Poczta Polska
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)
Uprawnienia kontrolne parlamentu
Wypowiedź senacka (5 kad. 56 pos. 11.02.2004)
System informacji oświatowej
Wypowiedź senacka (5 kad. 55 pos. 28.01.2004)
Wybór członka Rady Polityki Pieniężnej
Wypowiedź senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)

Rok 2003


O prawie, moralności i opinii publicznej
Publikacja internetowa z kwietnia 2003 roku

Rok 2002


Agencja rozwoju przedsiębiorczości
Wypowiedź senacka (5 kad. 17 pos. 22.05.2002)
Wspieranie inwestycji
Wypowiedź senacka (5 kad. 11 pos. 6.03.2002)
W sprawie orzeczenia TK dotyczącego mieszkań zakładowych
Korespondencja z RPO - luty 2002

Rok 2001


Po co Senat?
Publikacja z 3 września 2001 roku
W sprawie prezydenckich ułaskawień
List do redakcji "Rzeczpospolitej" z 27 lutego 2001

Rok 2000


"Bezradność parlamentu" - o uchwalaniu budżetu
Artykuł z 14 lutego 2000

Rok 1998


Siedziba Rzecznika Interesu Publicznego
Oświedczenie senatorskie (4 kad. 23 pos. 18.11.1998)
Kuriozalne wyroki sądowe
Oświedczenie senatorskie (4 kad. 19 pos. 6.06.1998)
"Lekcja pokory"
Wypowiedź dla "Prawa i Życia" z dnia 2 czerwca 1998 roku
Polemika z Marianem Krzaklewskim - przewodniczącym AWS
Opublikowana w "Gazecie Polskiej" - 8 kwietnia 1998

Rok 1997


O ustawie o Trybunale Konstytucyjnym
Wywiad dla "Dziennika Bałtyckiego" z 22 sierpnia 1997
"Diabeł tkwi w szczegółach"
Opracowanie Konstytucji z 18 kwietnia 1997

Rok 1993


Oświadczenie w sprawie akcji policji w dniu 4 czerwca 1993 roku
Z dnia 5 czerwca 1993

Rok 1992


Ustawa lustracyjna
Wystąpienie na 23. pos. Sejmu 1. kad. w dniu 5.09.1992
Budżet 1992
Wypowiedź Senacka (2 kad. 10 pos. 9.09.1992)
O powołaniu "Zespołu Belwederskiego"
Komentarz opublikowany w "Nowym Świecie" w dniu 9 lipca 1992 roku
"Senat lepiej kontrolowany"
Wywiad z Zofią Romaszewską opublikowany w "Glob 24" w dniu 22 kwietnia 1992 roku
"Mimozą to ja nie jestem..."
Wywiad zamieszczony w "Gazecie Robotniczej" w dniu 3 lutego 1992 roku
Skostniały NIK
Wywiad dla "Nowego Świata" - 28 stycznia 1992 roku

Rok 1991


Zmiana ustawy o cudzoziemcach
Wypowiedź senacka (1 kad. 58 pos. 3.10.1991)
"Samotny Kowboj"
Wywiad dla "Sztandaru Młodych" - 16 - 18 sierpnia 1991
Nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Wypowiedź senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 44 pos. 28.02.1991)
Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 39 pos. 11.01.1991)

Rok 1990


Wywiad oceniający pierwszy rok transformacji ustrojowej
Publikacja "Gazety" z Toronto - 28 grudnia 1990
O nowelizacji Ustawy o NIK
Artykuł z tygodnika "Solidarność" - 4 października 1990
Policja w Województwie Warszawskim - inicjatywa Senackiej Komisji Praw Człowieka
Wypowiedź senacka (1 kad. 31 pos. 6.09.1990)
Ustawa o szkolnictwie wyższym oraz o tytułach i stopniach naukowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 30 pos. 2.08.1990)
Ustawa o rozwiązywaniu stosunku pracy z mianowanymi pracownikami urzędów centralnych
Wypowiedź senacka (1 kad. 28 pos. 19.07.1990)
Budżet 1990
Wypowiedź senacka (1 kad. 16 pos. 11-12.01.1990)

Rok 1989


Utworzenie odrębnych urzędów Min. Łączności oraz Min. Transportu i Gospodarki Morskiej
Wypowiedź senacka (1 kad. 14 pos. 7.12.1989)
Zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Wypowiedź senacka (1 kad. 14 pos. 7.12.1989)