Mechanizmy gospodarcze

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2000
Rok 1997
Rok 1996
Rok 1995

Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990
Rok 1982

 


Rok 2011


Nowelizacja prawa geologicznego w kontekście odkrycia w Polsce złóż gazu łupkowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 77. pos. 25.05.2011)

Rok 2010


Salon polityczny Trójki
Wywiad wyemitowany w Programie 3 PR, 11 sierpnia 2010 roku
Debata nad programem prac Komisji Europejskiej w 2010 roku
Wypowiedź senacka (7. kad. 57. pos. 10.06.2010)
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wypowiedź senacka (7. kad. 47. pos. 12.01.2010)

Rok 2009


Spotkanie z mieszkańcami Ostrołęki
Relacja z dnia 13 grudnia 2009 roku
Ustawa o kulturze fizycznej - obowiązek stosowania kasków narciarskich
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 3.12.2009)
Sprzedać za wszelką cenę - o aferze stoczniowej
Artykuł opublikowany w "Gazecie Polskiej", 14 października 2009 roku
Nowelizacja budżetu na rok 2009
Wypowiedź senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)
Ustawa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 35 pos. 19.06.2009)
"Wyalienowana klasa polityczna"
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce", 19 maja 2009 roku
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa - uwagi o polityce finansowej rządu
Wypowiedź senacka (7 kad. 29 pos. 19.03.2009)
"Okrągły stół - sukces narodu, zdrada elit, czy taktyka realistów?"
Spotkanie z kołem naukowym studentów UW, 24 marca 2009 roku
"Polska u progu kryzysu" Spotkanie z Klubem "Gazety Polskiej"
Chorzów, 12 marca 2009 roku
Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 26 pos. 4.02.2009)

Rok 2008


Ustawa o organizacji rynku rybnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 18.12.2008)
Specustawa dotycząca stoczni po orzeczeniu Komisji Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 16.12.2008)
W sprawie tzw. "Podatku Religi" - finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych z polisy OC
Wypowiedź senacka (7 kad. 23. pos. 3.12.2008)
W sprawie nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych (7 kad. 22. pos. 19.11.2008)
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Spotkanie z Klubem "Gazety Polskiej" w Płocku
9 maja 2008 roku
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (7 kad. 11 pos. 8.05.2008)

Rok 2007


Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 34 pos. 1.06.2007)

Rok 2006


"Od KOR do IV RP"
Artykuł zamieszczony w "Obywatelu" z dnia 21 listopada 2006 roku
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 20 pos. 18.10.2006)
O polityce wschodniej Angeli Merkel
Wystąpienie zamieszczona w "Dzienniku" 28 kwietnia 2006 roku
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS)
Wypowiedź senacka (6 kad. 7 pos. 15.03.2006)
Akcje pracownicze prywatyzowanej Huty Warszawa
Oświedczenie senatorskie (6. kad. 4. pos. 5.01.2006)

Rok 2005


Radiofonia i telewizja
Wypowiedź senacka (6 kad. 3 pos. 21.12.2005)
25. rocznica NSZZ "Solidarność"
Artykuł z magazynu "Obywatel" - jesień 2005
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 2 pos. 15.11.2005)
Promocja zaterudnienia i instytucje rynku pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Korupcja jako zagrożenie dla demokracji
Referat wygłoszony na Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie 22 marca 2005 roku
Informatyzacja podmiotów publicznych
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)

Rok 2004


Treść dodatku "Budżet" do "Gazety Wyborczej"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 71 pos. 4.11.2004)
Pomoc publiczna dla biedniejszych regionów
Wypowiedź senacka (5 kad. 61 pos. 21.04.2004)
"Mamy wolny rynek, ale w krzywym zwierciadle"
Wywiad dla "Faktu" z dnia 16 kwietnia 2004 roku
"Nie ma już bezrobocia"
Feileton do "Opcji na prawo" - kwiecień 2004
Podatek VAT
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)
Wybór członka Rady Polityki Pieniężnej
Wypowiedź senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)
Wokół programu Stronnictwa SPS
Wywiad dla "Korespondenta" z dnia 11 stycznia 2004 roku
Prawo własności przemysłowej
Wypowiedź senacka (5 kad. 53 pos. 8.01.2004)

Rok 2003


Restrukturyzacja PKP
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 49 pos. 21.11.2003)
"Pod zaborem neoliberałów"
Wywiad opublikowany w piśmie "Nasz Głos" w listopadzie 2003 roku
Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 48 pos. 8.11.2003)
Biokomponenty w paliwach
Wypowiedź senacka (5 kad. 47 pos. 22.10.2003)
Przejęcie przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS wobec OFE
Wypowiedź senacka (5 kad. 44 pos. 5.08.2003)
Biokomponenty
Wypowiedź senacka (5 kad. 44 pos. 5.08.2003)
Wstępne założenia programowe
Tekst niepublikowany lipiec 2003 roku
"Trzeba umocnić państwo"
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce" 3 czerwca 2003 roku
Prawo pocztowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 41 pos. 28.05.2003)
Działalność ubezpieczeniowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 39 pos. 7.05.2003)
Budowa dróg w parkach narodowych
Wypowiedź senacka (5 kad. 37 pos. 2.04.2003)

Rok 2002


Drogi publiczne
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Biopaliwa
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Kodeks pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 23 pos. 6.08.2002)
Finansowanie budowy autostrad
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 20 pos. 5.07.2002)
Gwarancje dla przewoźników lotniczych
Wypowiedź senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
Zwalczanie konkurencji
Wypowiedź senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
Strategia gospodarcza "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca"
Wypowiedź senacka (5 kad. 13 pos. 10.04.2002)
Wspieranie inwestycji
Wypowiedź senacka (5 kad. 11 pos. 6.03.2002)

Rok 2000


O polityce, bieżącej sytuacji i Lidze Republikańskiej
Wywiad z "Republix'a" z 10 sierpnia 2000 roku
"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku

Rok 1997


Nieprzytomne ustawy dotyczące usuwania skutków powodzi
Wypowiedź dla "Gazety Polskiej" z 30 lipca 1997
Przed wejściem do Unii Europejskiej
Wypowiedź dla "Gazety Polskiej" z dnia 16 lipca 1997

Rok 1996


O sytuacji w Radomiu A.D. 1996
Wywiad opublikowany w "Kurierze Kupieckim" w dniu 28 listopada 1996 roku
"Zjednoczenie bez kłamstw"
Wywiad dla Tygodnika "Solidarność" z dnia 8 czerwca 1996 roku
"Orżną ich razem z nami" - na dzień przed referendum uwłaszczeniowym
Wywiad dla "Kuriera Porannego" opublikowany dnia 16 lutego 1996 roku
"Trzeba zbudować lepsze państwo"
Wywiad dla "Czasu Krakowskiego" z dnia 15-21 lutego 1996 roku

Rok 1995


"Trudne drogi demokracji"
Artykuł opublikowany w "Gońcu Staszowskim" w listopadzie 1995 roku
Rodzinne rozmowy o strachu i odwadze prowadzą Zofia, Zbigniew i Agnieszka Romaszewscy
Publikacja "Urody" - kwiecień 1995

Rok 1994


"Grzechy główne" - o stanie polskiej polityki
Wywiad opublikowany we "Wprost" 29 października 1994
List otwarty Senatorów NSZZ"S" do premiera w sprawie budżetu
List opublikowany w Tygodniku "Solidarność" dnia 18 lutego 1994
W sprawie projektu ustawy o zwalczaniu przestępczości aferowej w Polsce
Oświadczenie senatorskie (3. kad., 12. pos., 3.02.1994)
W sprawie realizacji przedpłat na samochody osobowe
Wypowiedź Senacka (3 kad. 12 pos. 03.02.1994)

Rok 1993


Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
Wypowiedź Senacka (2 kad. 39 pos. 07.05.1993)
Uchwała w sprawie przyspieszenia budowy autostrad
Wypowiedź Senacka (2 kad. 35 pos. 05.03.1993)

Rok 1992


Podatek VAT na surowce energetyczne
Wypowiedź Senacka (2 kad. 29 pos. 18.12.1992)
Po kumotersku
Wywiad dla "Sztandaru Młodych" - 28 września 1992
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka II czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 8 pos. 6.03.1992)
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka I czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 6 pos. 7.02.1992)

Rok 1991


Ustawa o kontroli skarbowej
Wypowiedź senacka (1 kad. 59 pos. 10.10.1991)
"Zamiast do Europy Zach. kroczymy do Ameryki Poł."
Wywiad dla lokalnego tygodnika ze Stalowej Woli - 14 sierpnia 1991
Przekazywanie elektroenergetycznych sieci przesyłowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 54 pos. 1-2.08.1991)
Kapitał w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
Wypowiedź senacka (1 kad. 54 pos. 1-2.08.1991)
"Nim wyjdziemy na prostą"
Wywiad dla "Nowy tydzień - wokanda" - 21 lipca 1991
Zmiana ustawy "Prawo Celne"
Wypowiedź senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Wykład wygłoszony w Kongresie USA
na konferencji w dniu 25 maja 1991 roku

Rok 1990


Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja ostateczna z listopada 1990 roku
Jak wyjść z zapaści cywilizacyjnej
Artykuł z "Tygodnika Demokratycznego" z 26 sierpnia 1990 roku
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja wstępna ze stycznia 1990 roku

Rok 1982


"Sierpień 1980 - grudzień 1981. Co dalej?" - szkic polityczny
Publikacja podziemna - 15 marca 1982