Katalog rzeczowy

Publikacje i wypowiedzi Sentora uporządkowanie tematycznie.
Aby przejść do konkretnego tematu należy kliknąć na granatowej kropce.

 

Artykuły redakcyjne opisujące szczególne wydarzenia z działalności Senatora Zbigniewa Romaszewskiego:


Historia ustaw lustracyjnych w Polsce od 1989 roku, wraz z przykładami podobnych ustaw działających w różnych krajach
Historia kandydowania Zbigniewa Romaszewskiego na prezesa NIK w latach 1990 - 1992

Obszerniejsze publikacje i wypowiedzi dotyczące
wielu aspektów polityki i rzeczywistości:


"Sierpień 1980 - grudzień 1981. Co dalej?" - szkic polityczny kolportowany w podziemiu 1982 rok
Rozdroża Solidarności - podziemna publikacja z 1986 roku
Jak Polak z Polakiem, czyli rozdroży ciąg dalszy... - podziemna publikacja z 1987 roku
Minimalizm radykalny - opracowanie z 1989 roku
Trudne drogi demokracji - Artykuł z "Kultury" paryskiej z 1990 roku
Wizja parlamentu w nowej konstytucji RP 1994 rok
Propozycje programowe 1996 rok
"Diabeł tkwi w szczegółach" - Opracowanie Konstytucji z 1997 roku
Wywiad z "Dziennika Polskiego" - publikacja z 2003 roku
Cele i zasady ideowe Stronnictwa 2003 roku
"Pod zaborem neoliberałów" - Wywiad z "Naszego Głosu" z 2003 roku
Dyskusja z tekstem Rafała Ziemkiewicza - publikacja z 2004 roku
Wywiad z magazynu "Obywatel" - publikacja z 2004 roku
Radio TOKFM "Zbliżenie, czyli poznaj swojego polityka" - rozmowa z 21 sierpnia 2006 roku

Ustrój:


Prawa człowieka i obywatela;
Demokracja;
Konstytucja;
System wyborczy;
Finanse partii politycznych;
Uprawnienia Sejmu i Senatu;
Stanowienie prawa;
Instytucje;
NIK, kontrola państwowa;
Związki zawodowe;
Służby specjalne;
Prawo do informacji i tajemnice;
Media;
Korporacje zawodowe.

Wymiar sprawiedliwości:


Sąd;
Prokuratura;
Policja;
Więzienia;
Komornicy;
Kuratorzy sądowi;
Prawo karne;
Prawo cywilne;
Sprawiedliwość;
Dostęp do sądu.

III Rzeczpospolita:


Transformacja ustrojowa;
Lustracja;
Prywatyzacja;
Korupcja;
Organizacje pozarządowe;

Polityka społeczno - gospodarcza:


Budżet;
Skarb Państwa;
Infrastruktura;
Praca;
Podział dóbr, system podatkowy;
Ekologia, środowisko naturalne;
Mieszkania;
Rolnictwo;
Drobni przedsiębiorcy;
Wielkie firmy;
Banki;
Mechanizmy gospodarcze;
Rodzina;
Edukacja;
Zdrowie;
Sprawy społeczne;
Bezrobocie;
Emerytury i renty;
Kombatanci.

Polityka regionalna:


Warszawa;
Samorząd terytorialny;
Polityka regionalna.

Polityka międzynarodowa:


Polityka międzynarodowa.
Unia Europejska.
Globalizacja.

Kultura i dziedzictwo narodowe:


Jan Paweł II;
Kultura;
Solidarność;
Instytut Pamięci Narodowej;
Język polski;
Historia.

Inne:


Bieżąca sytuacja polityczna;
Zwierzeta;
Kurioza;