Rodzina

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006

Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2001

Rok 2000
Rok 1998
Rok 1997
Rok 1991

 


Rok 2010


Zmiana ustaw dot. budżetu 2011 - wzrost stawek VAT, zamrożenie płac, obniżenie zasiłku pogrzebowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 65. pos. 17.11.2010)
"Na wzór samorządów"
Spotkanie z mieszkańcami Makowa, 5 listopada 2010 roku
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Wypowiedź senacka (7 kad. 60 pos. 21.07.2010)
Spotkanie z mieszkańcami Głogowa
Relacja z dnia 15 marca 2010 roku

Rok 2009


Ustawa o kulturze fizycznej - obowiązek stosowania kasków narciarskich
Wypowiedź senacka (7 kad. 45 pos. 3.12.2009)

Rok 2008


Nowelizacja Kodeksu pracy - urlopy macieżyńskie
Wypowiedź senacka (7 kad. 23 pos. 03.12.2008)
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 22 pos. 20.11.2008)
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
Wypowiedź senacka (7 kad. 19 pos. 16.10.2008)

Rok 2007


Na temat prorodzinnych ulg podatkowych
Wywiad dla "Naszego Dziennika" - 14 września 2007
Ustawa o świadczeniach rodzinnych - senacka inicjatywa ustawodawcza
Wypowiedź senacka (6 kad. 34 pos. 31.05.2007)

Rok 2006


O alimentach i dłużnikach alimentacyjnych
Wypowiedź senacka (6 kad. 23. pos. 14.12.2006)

Rok 2005


Świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (6 kad. 3 pos. 21.12.2005)

Rok 2004


Związki partnerskie
Wypowiedź senacka (5 kad. 69 pos. 29.09.2004)
Emerytury, renty i świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (5 kad. 67 pos. 28.07.2004)

Rok 2003


Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
Wypowiedź senacka (5 kad. 49 pos. 20.11.2003)
Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 48 pos. 8.11.2003)
Cele i zasady idewe Stronnictwa
październik 2003 roku
Świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (5 kad. 39 pos. 7.05.2003)

Rok 2001


Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 6 pos. 19.12.2001)

Rok 2000


"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku

Rok 1998


"Niepotrzebna wrzawa" - o radomskiej Akcji "Małolat"
Wywiad dla "Naszej Polski" z dnia 5 maja 1998

Rok 1997


"Diabeł tkwi w szczegółach"
Opracowanie Konstytucji z 18 kwietnia 1997

Rok 1991


Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wypowiedź senacka (1 kad. 53 pos. 18.07.1991)