Rolnictwo

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2009
Rok 2008
Rok 2006
Rok 2005

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 1992

Rok 1991
Rok 1990
Rok 1989

 


Rok 2009


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
Wypowiedź senacka (7 kad. 30 pos. 1.04.2009)

Rok 2008


Ustawa o organizacji rynku rybnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 18.12.2008)

Rok 2006


O rosyjskim embargo na polskie produkty rolne
Wypowiedź senacka (6 kad. 14 pos. 5.07.2006)
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS)
Wypowiedź senacka (6 kad. 7 pos. 15.03.2006)

Rok 2005


Wielkoprodukcyjne fermy zwierzęce
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)

Rok 2004


Ubezpieczenia społeczne rolników
Wypowiedź senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)

Rok 2003

Biokomponenty w paliwach
Wypowiedź senacka (5 kad. 47 pos. 22.10.2003)
Biopaliwa
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 45 pos. 19.09.2003)
Biokomponenty
Wypowiedź senacka (5 kad. 44 pos. 5.08.2003)

Rok 2002


Biopaliwa
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Rynek rybny
Wypowiedź senacka (5 kad. 25 pos. 2.10.2002)

Rok 1992


Oddłużenie polskiego rolnictwa
Wypowiedź Senacka (2 kad. 11 pos. 30.04.1992)

Rok 1991


Społeczno - Zawodowe Organizacje Rolników - inicjatywa Senacka
Wypowiedź senacka (1 kad. 50 pos. 7.06.1991)

Rok 1990


Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja ostateczna z listopada 1990 roku
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja wstępna ze stycznia 1990 roku