Jan Paweł II

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2009
Rok 2008
Rok 2006

Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003

Rok 2000
Rok 1997
Rok 1987

 


Rok 2009


Spotknie ze studentami Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW
Relacja z dnia 10 grudnia 2009 roku
"Dziś widzę, że tamta pielgrzymka była cudem"
Wywiad opublikowany w "Rzeczpospolitej", 2 czerwca 2009 roku
"Doświadczenie Solidarności"
Wykład wygłoszony podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu, 8 maja 2009 roku

Rok 2008


Spotkanie z mieszkańcami Radomia
13 grudnia 2008 roku
Uchwała w 60. rocznicę uchwalenia powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wypowiedź senacka (7. kad. 24. pos. 19.12.2008)

Rok 2006


"Od KOR do IV RP"
Artykuł zamieszczony w "Obywatelu" z dnia 21 listopada 2006 roku

Rok 2005


25. rocznica NSZZ "Solidarność"
Artykuł z magazynu "Obywatel" - jesień 2005
Ustanowienie 16 października Dniem Jana Pawła II
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Ustanowienie 16 października Dniem Jana Pawła II
Wystąpienie na 108 pos. Sejmu 4 kad. w dniu 26.07.2005
Ustanowienie 16 października Dniem Jana Pawła II
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 29.06.2005)

Rok 2004

Rozmowa z Natalią Dueholm
Miniwywiad z 7 stycznia 2004 roku

Rok 2003


25. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II
Wypowiedź senacka (5 kad. 47 pos. 22.10.2003)
"Elity nie lubią Ojca Świętego" - komentarz do przyznania Pokojowej Nagrdy Nobla
Miniwywiad dla "Życia Warszawy" z dnia 11 października 2003
Nie można lekceważyć ludzi (o polityce i "lewicy")
Artykuł z "Rzeczpospolitej" - 4 lipca 2003
Dzień Jana Pawła II
List do Redakcji "Rzeczpospolitej" z dnia 25 marca 2003
Ustanowienie 16 października dniem Jana Pawła II
Wypowiedź senacka (5 kad. 36 pos. 19.03.2003)

Rok 2000


Otwarcie wystawy plakatu w Havanie
Przemówienie - 3 maja 2000

Rok 1997


"Wobec Konsytucji" - rozmowa z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi
Wywiad z kwietnia 1997

Rok 1987


Przemówienie na uroczystości wręczenia Nagrody Dnia Praw Człowieka ustanowionej przez Fundację "Aurora"
Uniwersytet Stanford, dnia 10 grudnia 1987 roku
Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "S"
Publikacja podziemna - 15 czerwca 1987