Związki zawodowe

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2003

Rok 2002
Rok 1997
Rok 1996
Rok 1995
Rok 1994
Rok 1991

Rok 1990
Rok 1989
Rok 1988
Rok 1987
Rok 1982

 


Rok 2010


"Potrzeba obywatelskiej odpowiedzialności za Polskę"
Spotkania z mieszkańcami Świebodzina, 18 października 2010 roku
"Demokracja odwetu"
Spotkanie z mieszkańcami Grudziądza, 25 września 2010 roku
Spotkanie ze związkowcami ze sfery budżetowej i służb mundurowych
Senat, 22 września 2010 roku
"Związek zawodowy był jedyną drogą walki o wolność"
Wywiad opublikowany na portalu money.pl 14 sierpnia 2010 roku

Rok 2009


Spotkanie z mieszkańcami Ostrołęki
Relacja z dnia 13 grudnia 2009 roku
Zmiana ustawy dotyczącej rad pracowniczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 30 pos. 2.04.2009)

Rok 2008


Specustawa dotycząca stoczni po orzeczeniu Komisji Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 16.12.2008)
Nowelizacja ustawy o radach pracowniczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 7 pos. 7.05.2008)

Rok 2006


Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Wypowiedź senacka (6 kad. 8 pos. 29.03.2006)
Zmiany w Regulaminie Senatu w związku z ustawą lobbingową
Wypowiedź senacka (6. kad. 7. pos. 16.03.2006)

Rok 2005


25. rocznica NSZZ "Solidarność"
Artykuł z magazynu "Obywatel" - jesień 2005

Rok 2003


Strajk w kopalni "Silesia"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 41 pos. 29.05.2003)

Rok 2002


Agencja rozwoju przedsiębiorczości
Wypowiedź senacka (5 kad. 17 pos. 22.05.2002)

Rok 1997


Przed wejściem do Unii Europejskiej
Wypowiedź dla "Gazety Polskiej" z dnia 16 lipca 1997

Rok 1996


"Zjednoczenie bez kłamstw"
Wywiad dla Tygodnika "Solidarność" z dnia 8 czerwca 1996 roku
O politycznych decyzjach kierownictwa NSZZ "Solidarność"
Wywiad dla Tygodnika "Solidarność" z dnia 8 lutego 1996 roku

Rok 1995


O roli "Solidarności" w wyłanianiu kandydata na prezydenta
Wywiad opublikowany w bydgoskim "Ilustrowanym Kurierze Porannym" w dniu 31 marca 1995 roku
O sytuacji przed wyborami prezydenckimi
Wywiad opublikowany w "Dzienniku Bałtyckim" w dniu 24 marca 1995 roku

Rok 1994


"Nie chować głowy w piasek" - "Solidarność" a polityka
Wywiad dla "Tygodnika Małopolska" - 27 października 1994
"Quo vadis "Solidarność"" - "Solidarność" i polityka
Artykuł z Tygodnika "Solidarność" - wrzesień 1994
"Jaka konstytucja?" - o projekcie społecznym
Wywiad opublikowany w "Dzienniku Bałtyckim" w dniu 14 czerwca 1994
O perspektywach NSZZ "Solidarność" i o Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Morzu i Ziemi" dnia 27 kwietnia 1994
O perspektywach NSZZ "Solidarność" Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Słowie Polskim" dnia 21 kwietnia 1994
"Polityki nie da sie uniknąć" - o Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Głosie Wybrzeża" dnia 8 kwietnia 1994
"Jaka będzie Polska?" - o Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Gazecie Współczesnej" dnia 27 marca 1994
List otwarty Senatorów NSZZ"S" do premiera w sprawie budżetu
List opublikowany w Tygodniku "Solidarność" dnia 18 lutego 1994

Rok 1991


Społeczno - Zawodowe Organizacje Rolników - inicjatywa Senacka
Wypowiedź senacka (1 kad. 50 pos. 7.06.1991)
Ustawy: o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 47 pos. 18.04.1991)

Rok 1990


Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja ostateczna z listopada 1990 roku
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja wstępna ze stycznia 1990 roku

Rok 1989


Nie o wszystkim decydują chęci
Wywiad dla "Gazety Solidarności" ze Stalowej Woli - 28 września 1989
Po pierwszej wizycie w hucie...
Wywiad dla "Sztafety" ze Stalowej Woli - 21 września 1989

Rok 1988


Odrodzenie ruchu związkowego - Kasy Samoonbrony
Publikacja podziemna - 5 maja 1988

Rok 1987


Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "S"
Publikacja podziemna - 15 czerwca 1987

Rok 1982


"Sierpień 1980 - grudzień 1981. Co dalej?" - szkic polityczny
Publikacja podziemna - 15 marca 1982