Praca

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003

Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Rok 1997
Rok 1996
Rok 1995

Rok 1994
Rok 1993
Rok 1991
Rok 1990
Rok 1989
Rok 1987
Rok 1982

 


Rok 2010


"Potrzeba obywatelskiej odpowiedzialności za Polskę"
Spotkania z mieszkańcami Świebodzina, 18 października 2010 roku

Rok 2009


Społeczne aspekty profesjonalizacji armii
Wypowiedź senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)
Zmiana ustawy dotyczącej rad pracowniczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 30 pos. 2.04.2009)
"Blaski i cienie polskiej transformacji" - Ankieta "Obywatela"
Artykuł opublikowany w Magazynie "Obywatel", 30 marca 2009 roku
Ustawa o języku polskim - wyrok Trybunału Kosntytucyjnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 28 pos. 5.03.2009)
Wpływ reform w wojsku na rynek pracy
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)

Rok 2008


Spotkanie z mieszkańcami Siedlec
14 grudnia 2008 roku
Specustawa dotycząca stoczni po orzeczeniu Komisji Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 16.12.2008)
Nowelizacja Kodeksu pracy - urlopy macieżyńskie
Wypowiedź senacka (7 kad. 23 pos. 03.12.2008)
Nowelizacja Karty nauczyciela
Wypowiedź senacka (7 kad. 23 pos. 03.12.2008)
Do górników w Jastrzębiu Zdroju
Wystąpienie na akademii barbórkowej, 4 grudnia 2008 roku
W sprawie nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych (7 kad. 22. pos. 19.11.2008)
Nowelizacja ustawy o radach pracowniczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 7 pos. 7.05.2008)

Rok 2007


Pracownicy sądów i prokuratury
Wypowiedź senacka (6. kad. 31. pos. 12.04.2007)
Święto państwowe 1 maja
Wypowiedź senacka (6 kad. 26 pos. 25.01.2007)

Rok 2006


Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego
Wypowiedź senacka (6 kad. 10. pos. 26.04.2006)
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Wypowiedź senacka (6 kad. 8 pos. 29.03.2006)
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS)
Wypowiedź senacka (6 kad. 7 pos. 15.03.2006)

Rok 2005


Emerytury górnicze
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Dostęp do zawodów prawniczych
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Promocja zaterudnienia i instytucje rynku pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Szkolnictwo wyższe
Wypowiedź senacka (5 kad. 84 pos. 29.06.2005)
O cenie miejsca pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)

Rok 2004


Kodeks postępowania cywilnego
Wypowiedź senacka (5 kad. 74 pos. 14.12.2004)
Świadczenia przedemerytalne
Wypowiedź senacka (5 kad. 61 pos. 21.04.2004)
"Mamy wolny rynek, ale w krzywym zwierciadle"
Wywiad dla "Faktu" z dnia 16 kwietnia 2004 roku
Dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)

Rok 2003


"Pod zaborem neoliberałów"
Wywiad opublikowany w piśmie "Nasz Głos" w listopadzie 2003 roku
Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 48 pos. 8.11.2003)
Restrukturyzacja PKP
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 49 pos. 21.11.2003)
Cele i zasady idewe Stronnictwa
październik 2003 roku
Nie można lekceważyć ludzi (o polityce i "lewicy")
Artykuł z "Rzeczpospolitej" - 4 lipca 2003
"Trzeba umocnić państwo"
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce" 3 czerwca 2003 roku
Strajk w kopalni "Silesia"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 41 pos. 29.05.2003)

Rok 2002


Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 26 pos. 30.10.2002)
Kodeks pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 23 pos. 6.08.2002)
Demokracja, a globalizacja
Referat z czerwca 2002 roku
Strategia gospodarcza "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca"
Wypowiedź senacka (5 kad. 13 pos. 10.04.2002)
Wspieranie inwestycji
Wypowiedź senacka (5 kad. 11 pos. 6.03.2002)
Światowy Dzień Wolności
Wystąpienie z dnia 29 stycznia 2002 roku

Rok 2001


Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 6 pos. 19.12.2001)
"Najtrudniejsza kadencja" - podsumowanie IV kadencji Senatu
Wywiad dla "Decydenta" z września 2001 roku

Rok 2000


"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku

Rok 1999


Prawa człowieka wobec globalizacji
Wystąpienie na konferncji w Bangkoku 16-18 grudnia 1999 roku
"Prawa wszytskich ludzi" - o prawach człowieka w dobie globalizacji
Artykuł opublikowany w "Życiu" w dniu 15 grudnia 1999 roku

Rok 1997


"Czas kleptokracji"
Wywiad opublikowany w "Przekroju" w dniu 12 stycznia 1997

Rok 1996


List do Radnych Miasta Radomia
z dnia 9 września 1996
"Trzeba zbudować lepsze państwo"
Wywiad dla "Czasu Krakowskiego" z dnia 15-21 lutego 1996 roku

Rok 1995


"Trudne drogi demokracji"
Artykuł opublikowany w "Gońcu Staszowskim" w listopadzie 1995 roku
Rodzinne rozmowy o strachu i odwadze prowadzą Zofia, Zbigniew i Agnieszka Romaszewscy
Publikacja "Urody" - kwiecień 1995

Rok 1994


"Nie chować głowy w piasek" - "Solidarność" a polityka
Wywiad dla "Tygodnika Małopolska" - 27 października 1994

Rok 1993


Uchwała w sprawie przyspieszenia budowy autostrad
Wypowiedź Senacka (2 kad. 35 pos. 05.03.1993)

Rok 1991


Rewaloryzacja emerytur i rent, zasady ustalania emerytur
Wypowiedź senacka (1 kad. 58 pos. 3.10.1991)
Warunki pracy w Straży Pożarnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Ustawy: o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 47 pos. 18.04.1991)

Rok 1990


Ustawa o rozwiązywaniu stosunku pracy z mianowanymi pracownikami urzędów centralnych
Wypowiedź senacka (1 kad. 28 pos. 19.07.1990)

Rok 1989


Nie o wszystkim decydują chęci
Wywiad dla "Gazety Solidarności" ze Stalowej Woli - 28 września 1989
Po pierwszej wizycie w hucie...
Wywiad dla "Sztafety" ze Stalowej Woli - 21 września 1989

Rok 1987


Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "S"
Publikacja podziemna - 15 czerwca 1987

Rok 1982


"Sierpień 1980 - grudzień 1981. Co dalej?" - szkic polityczny
Publikacja podziemna - 15 marca 1982