Infrastruktura

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003

Rok 2002
Rok 1993
Rok 1991
Rok 1989

 


Rok 2011


Nowelizacja prawa geologicznego w kontekście odkrycia w Polsce złóż gazu łupkowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 77. pos. 25.05.2011)

Rok 2010


"Polska jest najważniejsza"
Spotkanie z mieszkańcami Garwolina, 1 lipca 2010 roku

Rok 2009


Spotkanie z mieszkańcami Ostrołęki
Relacja z dnia 13 grudnia 2009 roku
Spotknie ze studentami Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW
Relacja z dnia 10 grudnia 2009 roku
"Zagrożenia demokracji"
Spotkanie z uczniami II LO w Olsztynie, 21 września 2009 roku
Informacja o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej za prezydencji francuskiej - sieci elektroenergetyczne
Wypowiedź senacka (7 kad. 29 pos. 19.03.2009)
Prawo o ruchu drogowym - system antyradarów
Wypowiedź senacka (7 kad. 29 pos. 18.03.2009)
Zmiany w Prawie budowlanym i praca Komisji "Przyjazne Państwo"
Wypowiedź senacka (7 kad. 28 pos. 5.03.2009)

Rok 2008


Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (7 kad. 11 pos. 8.05.2008)

Rok 2007


Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 34 pos. 1.06.2007)

Rok 2006


Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 20 pos. 18.10.2006)

Rok 2005


Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Piwszechnych i Prokuratury
Wypowiedź senacka (6 kad. 3 pos. 9.11.2005)
Sieci elektroenergetyczne
Oświedczenie senatorskie (6 kad. 2 pos. 15.11.2005)
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Rozwój województw tzw. ściany wschodniej
Wypowiedź senacka (5 kad. 82 pos. 2.06.2005)
Informatyzacja podmiotów publicznych
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)

Rok 2004


Dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)

Rok 2003


Restrukturyzacja PKP
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 49 pos. 21.11.2003)
Obszary ograniczonego użytkowania
Wypowiedź senacka (5 kad. 45 pos. 18.09.2003)

Rok 2002


Drogi publiczne
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Sieć telekomunikacyjna
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Finansowanie budowy autostrad
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 20 pos. 5.07.2002)
Ustrój Warszawy
Wypowiedź senacka (5 kad. 10 pos. 27.02.2002)
Ten bezkarny immunitet...
Publikacja w "Rzeczpospolitej" - 4 lutego 2002

Rok 1993


Uchwała w sprawie przyspieszenia budowy autostrad
Wypowiedź Senacka (2 kad. 35 pos. 05.03.1993)
Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych ważnych dla gospodarki
Wypowiedź senacka (2 kad. 33 pos. 12.02.1993)

Rok 1991


Przekazywanie elektroenergetycznych sieci przesyłowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 54 pos. 1-2.08.1991)
Zmiana ustawy o łączności
Wypowiedź senacka (1 kad. 53 pos. 18.07.1991)

Rok 1989


Utworzenie odrębnych urzędów Min. Łączności oraz Min. Transportu i Gospodarki Morskiej
Wypowiedź senacka (1 kad. 14 pos. 7.12.1989)