Język polski

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Rok 2005
Rok 2004

Rok 2002
Rok 1999

 


Rok 2010


Spotkanie z uczniami L.O. i,. Władysława Jagiełły w Płocku
Rekacja z 29 marca 2010 roku
Zmiany w Regulaminie Senatu wynikające z Traktatu Lizbińskiego
Wypowiedź senacka (7 kad. 51 pos. 25.03.2010)
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach
Wypowiedź senacka (7 kad. 51 pos. 25.03.2010)

Rok 2009


Ustawa o języku polskim - wyrok Trybunału Kosntytucyjnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 28 pos. 5.03.2009)
Tłumaczenia prawa UE i dostęp do informacji - Rządowe Centrum Legislacyjne
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)

Rok 2008


O języku tłumaczeń prawa Unii Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 19.12.2008)
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 22 pos. 20.11.2008)
Zniewaga funkcjonariusza publicznego - nowelizacja Kodeksu Karnego
Wypowiedź senacka (7 kad. 5 pos. 6.02.2008)

Rok 2005


Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
O słowie "przestępstwo"
Wypowiedź senacka (5 kad. 84 pos. 29.06.2005)
Informatyzacja podmiotów publicznych
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)
Tłumaczenie prawa Unii Europejskiej
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)
Błędy językowe w unijnych aktach prawnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 76 pos. 2.02.2005)

Rok 2004


"Prawo, a zdrowy rozsądek"
Feileton do "Opcji na prawo" - październik 2004
Język polski
Wypowiedź senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)
Prawo bankowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)
Zmiany w prawie karnym (kk i kpk)
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)

Rok 2002


Kodeks pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 23 pos. 6.08.2002)
Zawód lekarza
Wypowiedź senacka (5 kad. 16 pos. 8.05.2002)

Rok 1999


O poprwaności politycznej
Wypowiedź dla Tygodnika "Wprost" z dnia 10 stycznia 1999