Wielkie firmy

Pliki sš uporzšdkowanie chronologicznie.
Aby przejœć do konkretnego dokumentu należy kliknšć na granatowej kropce.

 


Spis treœci:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

Rok 1999
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991

 


Rok 2011


Nowelizacja prawa geologicznego w kontekœcie odkrycia w Polsce złóż gazu łupkowego
WypowiedŸ senacka (7. kad. 77. pos. 25.05.2011)

Rok 2010


Debata nad programem prac Komisji Europejskiej w 2010 roku
WypowiedŸ senacka (7. kad. 57. pos. 10.06.2010)
Spotkanie z mieszkańcami Głogowa
Relacja z dnia 15 marca 2010 roku

Rok 2009


Spotkanie z mieszkańcami Ostrołęki
Relacja z dnia 13 grudnia 2009 roku
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
WypowiedŸ senacka (7 kad. 45 pos. 2.12.2009)
Sprzedać za wszelkš cenę - o aferze stoczniowej
Artykuł opublikowany w "Gazecie Polskiej", 14 paŸdziernika 2009 roku
Ustawa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
WypowiedŸ senacka (7 kad. 35 pos. 19.06.2009)
Zmiana ustawy dotyczšcej rad pracowniczych
WypowiedŸ senacka (7 kad. 30 pos. 2.04.2009)
Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
WypowiedŸ senacka (7 kad. 26 pos. 4.02.2009)

Rok 2008


Wolnoœć "made in China"
Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, 6 czerwca 2008 roku
Sieci elektroenergetyczne
Oœwiedczenie senatorskie (7 kad. 11 pos. 8.05.2008)

Rok 2007


Sieci elektroenergetyczne
Oœwiedczenie senatorskie (6 kad. 34 pos. 1.06.2007)

Rok 2006


Sieci elektroenergetyczne
Oœwiedczenie senatorskie (6 kad. 20 pos. 18.10.2006)
Zmiany w Regulaminie Senatu w zwišzku z ustawš lobbingowš
WypowiedŸ senacka (6. kad. 7. pos. 16.03.2006)
Udział Polski w pracach Unii Europejskiej
WypowiedŸ senacka (6. kad. 7. pos. 16.03.2006)
Dyskryminacja polskich firm w przetargach w Unii Europejskiej
Oœwiedczenie senatorskie (6 kad. 5 pos. 1.02.2006)
Wybór członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
WypowiedŸ senacka (6. kad. 5. pos. 30.01.2006)
Akcje pracownicze prywatyzowanej Huty Warszawa
Oœwiedczenie senatorskie (6. kad. 4. pos. 5.01.2006)

Rok 2005


Sieci elektroenergetyczne
Oœwiedczenie senatorskie (6 kad. 2 pos. 15.11.2005)
Prokuratoria generalna
WypowiedŸ senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Działalnoœć lobbingowa
WypowiedŸ senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Koszty sšdowe w sprawach cywilnych
WypowiedŸ senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Partnerstwo publiczno - prywatne
WypowiedŸ senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
Telewizja
WypowiedŸ senacka (5 kad. 82 pos. 3.06.2005)
Informatyzacja podmiotów publicznych
WypowiedŸ senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)
Wielkoprodukcyjne fermy zwierzęce
WypowiedŸ senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)
O cenie miejsca pracy
WypowiedŸ senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)

Rok 2004


Treœć dodatku "Budżet" do "Gazety Wyborczej"
Oœwiedczenie senatorskie (5 kad. 71 pos. 4.11.2004)
"Senator w Europie"
Feileton do "Opcji na prawo" - maj 2004
Radiofonia i telewizja
WypowiedŸ senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)
System informacji oœwiatowej
WypowiedŸ senacka (5 kad. 55 pos. 28.01.2004)
Prawo własnoœci przemysłowej
WypowiedŸ senacka (5 kad. 53 pos. 8.01.2004)

Rok 2003


Kodeks Pracy
WypowiedŸ senacka (5 kad. 48 pos. 8.11.2003)
Biokomponenty w paliwach
WypowiedŸ senacka (5 kad. 47 pos. 22.10.2003)
Obszary ograniczonego użytkowania
WypowiedŸ senacka (5 kad. 45 pos. 18.09.2003)
Przejęcie przez Skarb Państwa zobowišzań ZUS wobec OFE
WypowiedŸ senacka (5 kad. 44 pos. 5.08.2003)
Biokomponenty
WypowiedŸ senacka (5 kad. 44 pos. 5.08.2003)
Prawo pocztowe
WypowiedŸ senacka (5 kad. 41 pos. 28.05.2003)
Działalnoœć ubezpieczeniowa
WypowiedŸ senacka (5 kad. 39 pos. 7.05.2003)

Rok 2002


Drogi publiczne
WypowiedŸ senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Biopaliwa
WypowiedŸ senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Zbiorowa odpowiedzialnoœć za czyny zabronione
WypowiedŸ senacka (5 kad. 25 pos. 2.10.2002)
Prawa człowieka
WypowiedŸ senacka (5 kad. 24 pos. 11.09.2002)
Kodeks pracy
WypowiedŸ senacka (5 kad. 23 pos. 6.08.2002)
Kredyty mieszkaniowe
WypowiedŸ senacka (5 kad. 21 pos. 17.07.2002)
Finansowanie budowy autostrad
Oœwiedczenie senatorskie (5 kad. 20 pos. 5.07.2002)
Gwarancje dla przewoŸników lotniczych
WypowiedŸ senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
Prawo lotnicze
WypowiedŸ senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
Zwalczanie konkurencji
WypowiedŸ senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci
WypowiedŸ senacka (5 kad. 17 pos. 22.05.2002)
Strategia gospodarcza "Przedsiębiorczoœć - Rozwój - Praca"
WypowiedŸ senacka (5 kad. 13 pos. 10.04.2002)
"Samorzšd 2002" - obywatelski czy partyjny?
Publikacja w "Rzeczpospolitej" - 12 marca 2002

Rok 1999


Sprzeczna ze standardami praw człowieka polityka Banku Œwiatowego
Oœwiedczenie senatorskie (4 kad. 38 pos. 1.07.1999)

Rok 1993


Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 39 pos. 07.05.1993)
Przekształcenia własnoœciowe przedsiębiorstw państwowych ważnych dla gospodarki
WypowiedŸ senacka (2 kad. 33 pos. 12.02.1993)

Rok 1992


Po kumotersku
Wywiad dla "Sztandtrola_skarbowa.html" target="_blank" title="tu kliknij, aby przejœć dalej">Ustawa o kontroli skarbowej
WypowiedŸ senacka (1 kad. 59 pos. 10.10.1991)
Kapitał w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
WypowiedŸ senacka (1 kad. 54 pos. 1-2.08.1991)
Zmiana ustawy "Prawo Celne"
WypowiedŸ senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)

 

PGç+ŒAăüűWxÓĆvúmŽĄ|ó*-źlí+¸kÓÁŇľťj`§)b-}ü ˙ÁAţ.ĎńÇzÍŞ_<Ö2´pŚü‚A9Ç8ę3_˜z 6zŒWżY$ŕwŻŠKŘЄÔükŒŚą9˝iŠZ?ä}á빅ś2şŤS’‚˝łÂ¤Ń]Gťi]ĂXŔšú /łÝ3ĺj§Nô`ˇGéOÁmnA™W%öŒŒƒţxŻŇż‡úœY†âY rˆv—Qůţ8őT&§MĹn|ž&5e5I˝Qő߆üDßčŠŢcpńôé_Xř7VWD.Ĺ@vg=kŞ ě§ąÇ7(KWtĎĄ4-hČŞˆŰś€§ĺÇ5꜆…vŕoňrWŽjWh°IEYńĎÂiăëZ|ąŹŚ{YćĂ5üV~Ů.žüFÖV[W†ÖććIb*§ K