Bezrobocie

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2009
Rok 2008
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003

Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Rok 1997

Rok 1996
Rok 1995
Rok 1993
Rok 1991
Rok 1982

 


Rok 2009


Społeczne aspekty profesjonalizacji armii
Wypowiedź senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)
"Okrągły stół - sukces narodu, zdrada elit, czy taktyka realistów?"
Spotkanie z kołem naukowym studentów UW, 24 marca 2009 roku
Wpływ reform w wojsku na rynek pracy
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)

Rok 2008


Specustawa dotycząca stoczni po orzeczeniu Komisji Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 16.12.2008)

Rok 2006


Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS)
Wypowiedź senacka (6 kad. 7 pos. 15.03.2006)

Rok 2005


Dostęp do zawodów prawniczych
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Promocja zaterudnienia i instytucje rynku pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 85 pos. 13.07.2005)
"Nie ma już bezrobocia"
Feileton do "Opcji na prawo" - kwiecień 2004
O cenie miejsca pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)

Rok 2004


Świadczenia przedemerytalne
Wypowiedź senacka (5 kad. 61 pos. 21.04.2004)
"Mamy wolny rynek, ale w krzywym zwierciadle"
Wywiad dla "Faktu" z dnia 16 kwietnia 2004 roku
"Nie ma już bezrobocia"
Feileton do "Opcji na prawo" - kwiecień 2004

Rok 2003


Restrukturyzacja PKP
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 49 pos. 21.11.2003)
Kodeks Pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 48 pos. 8.11.2003)
"Pod zaborem neoliberałów"
Wywiad opublikowany w piśmie "Nasz Głos" w listopadzie 2003 roku
Nie można lekceważyć ludzi (o polityce i "lewicy")
Artykuł z "Rzeczpospolitej" - 4 lipca 2003
"Trzeba umocnić państwo"
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce" 3 czerwca 2003 roku

Rok 2002


O bezrobotnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 31 pos. 17.12.2002)
"Sprawne państwo" - informaqcja rządu
Wypowiedź senacka (5 kad. 29 pos. 28.11.2002)
Kodeks pracy
Wypowiedź senacka (5 kad. 23 pos. 6.08.2002)
Zwalczanie konkurencji
Wypowiedź senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
Wspieranie inwestycji
Wypowiedź senacka (5 kad. 11 pos. 6.03.2002)

Rok 2001


"Najtrudniejsza kadencja" - podsumowanie IV kadencji Senatu
Wywiad dla "Decydenta" z września 2001 roku

Rok 2000


"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku

Rok 1999


Prawa człowieka wobec globalizacji
Wystąpienie na konferncji w Bangkoku 16-18 grudnia 1999 roku
"Prawa wszytskich ludzi" - o prawach człowieka w dobie globalizacji
Artykuł opublikowany w "Życiu" w dniu 15 grudnia 1999 roku

Rok 1997


"Czas kleptokracji"
Wywiad opublikowany w "Przekroju" w dniu 12 stycznia 1997

Rok 1996


List do Radnych Miasta Radomia
z dnia 9 września 1996

Rok 1995


"Trudne drogi demokracji"
Artykuł opublikowany w "Gońcu Staszowskim" w listopadzie 1995 roku
Rodzinne rozmowy o strachu i odwadze prowadzą Zofia, Zbigniew i Agnieszka Romaszewscy
Publikacja "Urody" - kwiecień 1995

Rok 1993


Uchwała w sprawie przyspieszenia budowy autostrad
Wypowiedź Senacka (2 kad. 35 pos. 05.03.1993)

Rok 1991


Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
Wypowiedź senacka (1 kad. 39 pos. 11.01.1991)

Rok 1982


"Sierpień 1980 - grudzień 1981. Co dalej?" - szkic polityczny
Publikacja podziemna - 15 marca 1982