Organizacje pozarządowe

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2008
Rok 2006
Rok 2005

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

Rok 2000
Rok 1990
Rok 1989

 


Rok 2010


"Odbudować siłę i znaczenie amerykańskiej Polonii"
Wizyta w Washingtonie, 13-17 września 2010 roku
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z wiosny 2010 roku
Wypowiedź senacka (7 kad. 58 pos. 2.07.2010)
"Ginący etos praw człowieka" - spotkanie z opozycją demokratyczną z Kazachstanu
Rekacja z 18 maja 2010 roku
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wypowiedź senacka (7. kad. 47. pos. 12.01.2010)

Rok 2008


Spotkanie z klubem "Gazety Polskiej"
Radom, 8 kwietnia 2008 roku

Rok 2006


O opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą
Wypowiedź senacka (6. kad. 23. pos. 14.12.2006)
Zmiany w Regulaminie Senatu w związku z ustawą lobbingową
Wypowiedź senacka (6. kad. 7. pos. 16.03.2006)

Rok 2005


Działalność lobbingowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Program operacyjny "Społeczeństwo obywatelskie"
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 81 pos. 19.05.2005)
Żegluga śródlądowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)

Rok 2004


Instytucje pozarządowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 69 pos. 29.09.2004)

Rok 2003


Doświadczenia na zwierzątach
Wypowiedź senacka (5 kad. 51 pos. 10.12.2003)
Referendum ogólnokrajowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 35 pos. 5.03.2003)

Rok 2002


Zbiorowa odpowiedzialność za czyny zabronione
Wypowiedź senacka (5 kad. 25 pos. 2.10.2002)
Prawa człowieka
Wypowiedź senacka (5 kad. 24 pos. 11.09.2002)

Rok 2000


Program dla Fundacji Obrony Praw Człowieka
Opracowanie z dnia 17 sierpnia 2000 roku

Rok 1990


Ustawa o szkolnictwie wyższym oraz o tytułach i stopniach naukowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 30 pos. 2.08.1990)

Rok 1989


Zmiana Kodeksu Karnego
Wypowiedź senacka (1 kad. 14 pos. 7.12.1989)
Nie o wszystkim decydują chęci
Wywiad dla "Gazety Solidarności" ze Stalowej Woli - 28 września 1989