Polityka regionalna

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2005

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 1997
Rok 1996

Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1989

 


Rok 2011


W sprawie prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC)
Wystąpienie na konferencji, 9 maja 2011 roku

Rok 2010


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z wiosny 2010 roku
Wypowiedź senacka (7 kad. 58 pos. 2.07.2010)
XX-lecie samorządu terytorialnego
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich, 31 maja 2010 roku

Rok 2009


Powołanie gminnych rad seniorów i rad młodzieżowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 34 pos. 28.05.2009)
Wpływ reform w wojsku na rynek pracy
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)

Rok 2008


Specustawa dotycząca stoczni po orzeczeniu Komisji Europejskiej
Wypowiedź senacka (7 kad. 24 pos. 16.12.2008)
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
"Rządy PO w stolicy mogą się skończyć katastrofą"
Wypowiedź dla dziennika "Fakt" opublikowana dnia 15 lipca 2008 roku

Rok 2005


Rozwój województw tzw. ściany wschodniej
Wypowiedź senacka (5 kad. 82 pos. 2.06.2005)

Rok 2004


Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wypowiedź senacka (5 kad. 69 pos. 29.09.2004)
"Senator w Europie"
Feileton do "Opcji na prawo" - maj 2004
Dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)

Rok 2003


Restrukturyzacja PKP
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 49 pos. 21.11.2003)
Obszary ograniczonego użytkowania
Wypowiedź senacka (5 kad. 45 pos. 18.09.2003)

Rok 2002


"Sprawne państwo" - informaqcja rządu
Wypowiedź senacka (5 kad. 29 pos. 28.11.2002)
Ustrój Warszawy
Wypowiedź senacka (5 kad. 10 pos. 27.02.2002)

Rok 1997


"Diabeł tkwi w szczegółach"
Opracowanie Konstytucji z 18 kwietnia 1997

Rok 1996


O sytuacji w Radomiu A.D. 1996
Wywiad opublikowany w "Kurierze Kupieckim" w dniu 28 listopada 1996 roku
List do Radnych Miasta Radomia
z dnia 9 września 1996

Rok 1994


I czytanie projektów Konstytucji RP
Wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym 2. kad. w dniu 22.09.1994
O perspektywach NSZZ "Solidarność" Klubach Politycznych "Solidarności"
Wywiad opublikowany w "Słowie Polskim" dnia 21 kwietnia 1994

Rok 1993


Informacja rządu na temat programu pilotażowego reformy administracji publicznej
Wypowiedź senacka (3. kad., 5. pos., 19.11.1993)
O przekazywaniu gminom instytucji kultury i oświaty w ramach programu pilotażowego
Oświadczenie senatorskie (3. kad., 4. pos., 12.11.1993)
"Szansa na MC Donalda"
Wywiad opublikowany w "Nowinach" - 19 stycznia 1993

Rok 1992


"Misja?"
Wywiad opublikowany w "Rewersie" - 14 sierpnia 1992
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka II czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 8 pos. 6.03.1992)
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka I czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 6 pos. 7.02.1992)

Rok 1989


Nadanie imienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wypowiedź senacka (1 kad. 13 pos. 1.12.1989)
Prawa człowieka w Posce - przemiany, zadania, cele
Publikacja z roku 1989