Emerytury i renty

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006

Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2000
Rok 1997

Rok 1995
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990

 


Rok 2011


Nakłady na naukę i dofinansowanie Państwowego Funduszu Kombatantów w budżecie 2011
Wypowiedź senacka (7. kad. 68. pos. 11.01.2011)

Rok 2010


"Formalizm pokonał sprawiedliwość" - o emeryturach dla członkow WRON po wyroku TK
Wypowiedź dla "Faktu", 25 lutego 2010 roku

Rok 2009


Nowelizacja ustway o emeryturach mundurowych - emerytury SB i WRON
Wypowiedź senacka (7 kad. 25 pos. 14.01.2009)

Rok 2008


Spotkanie z mieszkańcami Siedlec
14 grudnia 2008 roku
W sprawie nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych (7 kad. 22. pos. 19.11.2008)
O skutkach finansowych nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (7 kad. 18. pos. 24.09.2008)
W sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy UB i SB
wypowiedź dla dziennika "Polska" opublikowana dnia 30 czerwca 2008 roku
Spotkanie z klubem "Gazety Polskiej"
Radom, 8 kwietnia 2008 roku
Przeciwko pochowaniu stalinowskiego zbrodniarza sądowego Mieczysława Widaja na służewieckim cmentarzu ofiar stalinizmu
Interwencja ze stycznia 2008 roku
Budżet 2008 - o pomocy dla kombatantów i płacach służb mundurowych (7 kad. 4. pos. 15.01.2008)

Rok 2007


O dezubekizacji i ustawodawczej roli Trybunału Konstytucyjnego
Wywiad dla Radia TOKfm z dnia 7 maja 2007 roku

Rok 2006


Ochrona praw lokatorów i mieszkania gminne
Wypowiedź senacka (6 kad. 23. pos. 13.12.2006)
O dokumentach paszportowych
Wypowiedź senacka (6 kad. 15. pos. 20.07.2006)
Budżet 2006
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 31.01.2006)

Rok 2005


Emerytury górnicze
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Dochody państwa
Wypowiedź senacka (5 kad. 82 pos. 2.06.2005)

Rok 2004


Budżet na rok 2005
Wypowiedź senacka (5 kad. 74 pos. 14.12.2004)
Emerytury, renty i świadczenia rodzinne
Wypowiedź senacka (5 kad. 67 pos. 28.07.2004)
Ubezpieczenia społeczne rolników
Wypowiedź senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)
Polska emerytura dla Salomona Morela
Oświedczenie senatorskie (5 kad. 56 pos. 12.02.2004)

Rok 2003


Przejęcie przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS wobec OFE
Wypowiedź senacka (5 kad. 44 pos. 5.08.2003)

Rok 2000


O polityce, bieżącej sytuacji i Lidze Republikańskiej
Wywiad z "Republix'a" z 10 sierpnia 2000 roku
"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku

Rok 1997


"Diabeł tkwi w szczegółach"
Opracowanie Konstytucji z 18 kwietnia 1997

Rok 1995


"Przeciw amnezji" - o uchwale Senatu uznającej nielegalność stanu wojennego
Wywiad opublikowany w "Nowej Trybunie Opolskiej" - 21 marca 1995

Rok 1993


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin
Wypowiedź Senacka (3. kad., 9. pos., 22.12.1993)
Głos w sprawie porządku dziennego posiedzenia Senatu
Wypowiedź Senacka (3. kad., 9. pos., 22.12.1993)
List w sprawie przedstawiania w mediach sprawy emerytur mundurowych z 24 listopada 1993

Rok 1992


O emeryturach byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
Wypowiedź Senacka (2 kad. 25 pos. 30.10.1992)
Nowelizacja Budżetu 1992 - zaległości w wypłacaniu odszkodowań dla represjonowanych
Wypowiedź Senacka (2 kad. 25 pos. 29.10.1992)

Rok 1991


Rewaloryzacja emerytur i rent, zasady ustalania emerytur
Wypowiedź senacka (1 kad. 58 pos. 3.10.1991)

Rok 1990


Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja ostateczna z listopada 1990 roku
Deklaracja założycielska Grupy Interesów Pracowniczych w ramach OKP
Redakcja wstępna ze stycznia 1990 roku