Prawo do informacji i tajemnice

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005

Rok 2004
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1998

Rok 1997
Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991

 


Rok 2010


Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 63 pos. 20.10.2010)
Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych
Wypowiedź senacka (7 kad. 61 pos. 4.08.2010)
Debata nad ustawą o ochronie informacji niejawnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 60 pos. 21.07.2010)

Rok 2009


Tłumaczenia prawa UE i dostęp do informacji - Rządowe Centrum Legislacyjne
Wypowiedź senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)

Rok 2008


Nowelizacja ustawy o radach pracowniczych
Wypowiedź senacka (7 kad. 7 pos. 7.05.2008)

Rok 2007


Ustawa o licencji syndyka
Wypowiedź senacka (6 kad. 34 pos. 30.05.2007)
Nowelizacja ustawy lustracyjnej i ustawy o IPN
Wypowiedź senacka (6 kad. 32 pos. 25.04.2007)

Rok 2006


"Orwell by tego nie wymyślił" - o skutkach stosowania przez media metod tajnej policji
Artykuł z "Dziennika" z dnia 3 października 2006 roku
"Lustracja, byle przyzwoita"
Wywiad dla "Gazety Wyborczej" z dnia 23 września 2006 roku
O zmianach w ustawie lustracyjnej
Wypowiedź senacka (6 kad. 17 pos. 22.08.2006)
 
Artykuły senatora Romaszewskiego dotyczące nowelizcaji lustawy lustracyjnej i ustawy o IPN:
Dziennik "Fakt" - 4 sierpnia,
"Dziennik" - 24 lipca
 
Wywiady prasowe i radiowe dotyczące nowelizcaji lustawy lustracyjnej i ustawy o IPN:
"Angora" - 3 września,
"Dziennik Polski" - 22 sierpnia,
"Dziennik" - 21 sierpnia,
Tygodnik "Solidarność" - 18 sierpnia,
"Przekrój" - 10 sierpnia,
W Radiu TOK FM (wraz z Markiem Kuchcińskim) - 2 sierpnia,
"Salon polityczny" radiowej "Trójki" - 2 sierpnia,
"Rzeczpospolita" - 1 sierpnia,
"Sygnały dnia" PRI - 1 sierpnia,
"Newsweek, Polska" - 30 lipca
 
Uchwała w sprawie dostępu do pomocy archiwalnych w archiwach IPN
Wypowiedź senacka (6. kad. 11. pos. 23.05.2006)
Informacja Prezesa IPN
Wypowiedź senacka (6 kad. 9 pos. 20.04.2006)
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Wypowiedź senacka (6 kad. 8 pos. 29.03.2006)
Zmiany w Regulaminie Senatu w związku z ustawą lobbingową
Wypowiedź senacka (6. kad. 7. pos. 16.03.2006)
Budżet 2006
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 31.01.2006)

Rok 2005


O orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 26.10.2005 w sprawie lustracji
Artykuł z dziennika "Fakt" - 1 grudnia 2005 roku
Działalność lobbingowa
Wypowiedź senacka (5 kad. 86 pos. 19.07.2005)
Instytut Pamięci Narodowej
Wypowiedź senacka (5 kad. 78 pos. 16.03.2005)
Brązownicy
Artykuł z "Rzeczpospolitej" - 7 lutego 2005

Rok 2004


"Prawo, a zdrowy rozsądek"
Feileton do "Opcji na prawo" - październik 2004
O procesach wytaczanych dziennikarzom
Wywiad dla "Naszej Polski" z dnia 9 lutego 2004 roku
Ochrona danych osobowych
Wypowiedź senacka (5 kad. 53 pos. 8.01.2004)

Rok 2002


Prawa człowieka
Wypowiedź senacka (5 kad. 24 pos. 11.09.2002)
Prawo lotnicze
Wypowiedź senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
ABW i Agencja Wywiadu
Wypowiedź senacka (5 kad. 17 pos. 22.05.2002)

Rok 2001


W sprawie prezydenckich ułaskawień
List do redakcji "Rzeczpospolitej" z 27 lutego 2001

Rok 2000


"Ochrona, czy knebel?" - O ochronie danych osobowych
Wywiad opublikowany w "Gazecie Wyborczej" w dniu 17 sierpnia 2000 roku

Rok 1998


O finansowaniu partii politycznych
Wypowiedź dla Tygodnika "AWS" z dnia 8 marca 1998

Rok 1997


"Diabeł tkwi w szczegółach"
Opracowanie Konstytucji z 18 kwietnia 1997

Rok 1994


"Ucieczka od wolności pod skrzydła MSW" - o tajemnicy państwowej
Artykuł z Tygodnika "Solidarność" - październik 1994
I czytanie projektów Konstytucji RP
Wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym 2. kad. w dniu 22.09.1994

Rok 1993


"Reglamentacja - wyjątek, a nie reguła" - o tajemnicy państwowej
Wypowiedź dla "Nowej Europy" - 15 kwietnia 1993

Rok 1992


Ustawa lustracyjna
Wystąpienie na 23. pos. Sejmu 1. kad. w dniu 5.09.1992
"Odpowiedzialność, a gruba kreska"
Wywiad zamieszczony w "Nowym Świecie" w dniu 8 stycznia 1992 roku
"Wciąż potrzebni demokracji"
Wywiad zamieszczony w "Przeglądzie Konińskim" w dniu 5 stycznia 1992 roku

Rok 1991


Zabezpieczenie funkcji publicznych przed działalnością agenturalną
Wypowiedź senacka (1 kad. 53. pos. 18.07.1991)