Kurioza i zabawne fragmenty debat senackich

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005

Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1998
Rok 1997
Rok 1996

Rok 1995
Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1979

 


Rok 2010


Zmiana ustaw dot. budżetu 2011 - wzrost stawek VAT, zamrożenie płac, obniżenie zasiłku pogrzebowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 65. pos. 17.11.2010)
Kolejny kuriozalny zapis w Ustawie o ochronie danych osobowych
Wypowiedź senacka (7 kad. 63 pos. 20.10.2010)
Zmiany w Regulaminie Senatu dotyczące wyboru Rady IPN
Wypowiedź senacka (7 kad. 61 pos. 4.08.2010)
Niektóre zapisy nowelizacji ustawy o IPN
Wypowiedź senacka (7 kad. 52 pos. 8.04.2010)

Rok 2009


W sprawie rozporządzenia MSWiA dotyczącego prowadzących pielgrzymki
Oświadczenie senatorskie (7 kad. 34 pos. 28.05.2009)
W sprawie kuriozalnego głosowania europosłów PO dot. rtm. W. Pileckiego
Oświadczenie senatorskie (7 kad. 31 pos. 22.04.2009)
Treść ustawy dotyczącej budżetowych subwencji dla partii politycznych
Wypowiedź senacka (7 kad. 31 pos. 21.04.2009)
Zmiany w Prawie budowlanym i praca Komisji "Przyjazne Państwo"
Wypowiedź senacka (7 kad. 28 pos. 5.03.2009)

Rok 2008


"Decyzja sądu to jakiś obłęd" - po wyroku w sprawie gen. Kiszczaka
Wypowiedź opublikowana w dzienniku "Fakt" w dniu 11 lipca 2008 roku
"Szpila we Frasyniuka", który mówi o książce, której nawet nie zamierza przeczytać ("SB, a Lech Wałęsa")
Wypowiedź dla "Faktu" z dnia 28 czerwca 2008 roku
Kuriozalne zachowanie Wicemarszałek Senatu K. Bochenek z PO
Oświedczenie senatorskie (7 kad. 14 pos. 26.06.2008)
Wypowiedź posła J. Widackiego cytowana przez Senatora Romaszewskieko
Wywiad opublikowany przez Tygodniku "Solidarność" w dniu 30 maja 2008 roku
Ustawa medialna: Przekazanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej szerokich kompetencji w sferze kultury
Wypowiedź senacka (7 kad. 9 pos. 10.04.2008)
Głosowania senatorów Platformy Obywatelskiej nad poprawkami do budżetu 2008
Wypowiedź senacka (7 kad. 4 pos. 15.01.2008)
Próba pochowania stalinowskiego zbrodniarza sądowego na służewieckim cmentarzu ofiar stalinizmu
Interwencja ze stycznia 2008 roku

Rok 2007


Tryb odwołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności
Wypowiedź senacka (7 kad. 3 pos. 20.12.2007)
Nakaz aresztowania Redaktorów "Gazety Polskiej" Katarzyny Hejke i Tomasza Sakiewicza
"Gazeta Polska", dniu 21 listopada 2007 roku
List otwarty w sprawie wydarzeń w Birmie przez twórców stanu wojennego
Wypowiedź opublikowana w "Fakcie" z dnia 28 września 2007 roku
Wypowiedź Vaclava Havla na temat wyborów w Polsce
Wypowiedź dla "RZeczpospolitej" z dnia 4 września 2007 roku
Wypowiedź Vaclava Havla na temat wyborów w Polsce
Wypowiedź dla "Gazety Krakowskiej" z dnia 4 września 2007 roku
O możliwej koalicji PO-LiD
Wypowiedź opublikowana w "Fakcie" W dniU 29 sierpnia 2007 roku
Odmowy wpisania Pani Jolanty Strzeleckiej na listę adwokatów
Oświadczenie senatorskie (6 kad. 37 pos. 26.07.2007)
Zachowanie senatorów - adwokatów podczas debaty w Komisji Senackiej
Wypowiedź senacka (6. kad. 31. pos. 12.04.2007)

Rok 2006


Szczególna postawa sędziego Sadu Najwyższego
Wypowiedź senacka (6 kad. 12 pos. 7.06.2006)
Kuriozalne zapisy Ustawy o radiofonii i telewizji
Wypowiedź senacka (6. kad. 11. pos. 23.05.2006)

Rok 2005


Emerytury górnicze - zachowanie senatora z P.O.
Wypowiedź senacka (5 kad. 87 pos. 28.07.2005)
Sądowe rozumienie słowa "przestępstwo"
Wypowiedź senacka (5 kad. 84 pos. 29.06.2005)
Odpoweiedż szefowej KRRiTV
Wypowiedź senacka (5 kad. 82 pos. 3.06.2005)
Stanowisko przedstawiciela UKIE w sprawie tłumaeń prawa Unii Europejskiej
Wypowiedź senacka (5 kad. 77 pos. 17.02.2005)
Odpowiedź MSZ w sprawie tłumaczeń unijnych aktów prawnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 76 pos. 2.02.2005)

Rok 2002


Prawo lotnicze
Wypowiedź senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)

Rok 2001


Kuriozalna manipulacja wywiadem udzielonym "Najwyższemu Czasowi"
Kuriozalna interpretacja zapisów ustawy o ochronie danych osobowych przez kancelarię prezydenta Kwaśniewskiego

Rok 2000


Wystąpienie Ambasadora Laosu do polskiego MSZ
O "laniu wody" w wykonaniu plityków
Miniwypowiedź, "Nowe Państwo", 21 kwietnia 2000

Rok 1998


O zaskakujących wyrokach polskich sądów
Wypowiedź dla "Prawa i Życia" z dnia 18 sierpnia 1998
Sposób przedstawienia propozycji nowych zasad finansowania partii politycznych przez "Gazetę Pomorską"
Artykuł opublikowany dnia 18 maja 1998

Rok 1997


Komentarz do kuriozalnych żądań Unii Wolności

Rok 1996


Kuriozalne wystąpienie działaczy Unii Wolniości na temat XX rocznicy KOR

Rok 1995


"Zapach koleżeńskich interesów" - o poczynaniach ministra Jaskierni wobec osób represjonowanych na wschodzie
Miniwywiad opublikowany w "Kurierze Polskim" w dniu 19 czerwca 1995
List Janusza Tomaszewskiego - przewodniczącego Regionu Łódzkiego NSZZ "S" do Senackiego Klubu NSZZ "S"

Rok 1994


Załączona wypowiedź Andrzeja Steczyńskiego - przew. "S" w Elblągu
Zamieszczona w Tygodniku "Solidarność" z dnia 15 lipca 1994 roku
Odrzucenie Konkordatu przez Sejm
Wypowiedź dla "Gazety Współczesnej" z dnia 8 lipca 1994 roku

Rok 1993


Wypowiedź senatora Jarzembowskiego w sprawie Ośrodka Studiów Międzynarodowych Kancelarii Senatu RP
z dnia 9 grudnia 1993 roku
Oświadczenie MSW Andrzeja Milczanowskiego w sprawie akcji policji
w dniu 4 czerwca 1993

Rok 1992


Manipulacja przy doborze ekspertów i zaskakujące zapisy w projekcie "Małej Konstytucji"
Wypowiedź Senacka (2 kad. 21 pos. 10.09.1992)
O tym, jak Senat może nie zająć stanowiska zajmując stanowisko
Wypowiedź Senacka (2 kad. 21 pos. 10.09.1992)
Ciekawy dialog podczas debaty nad ustawą lustracyjną
Wypowiedź senacka (2 kad. 19 pos. 28.07.1992)

Rok 1979


Zachowanie wspólpasażera w pociągu podczas podróży Z. Romaszewskiego do Moskwy w styczniu 1979 roku
Biuletyn Informacyjny KSS "KOR" nr 2(28) - luty 1979 roku