Edukacja

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Rok 2005
Rok 2004
Rok 2000
Rok 1999

Rok 1994
Rok 1993
Rok 1990
Rok 1989

 


Rok 2011


Liczę na poparcie prawej Warszawy
Wywiad opublikowany w "Naszej Polsce", 17 maja 2011 roku
Ustawa wprowadzająca System Informacji Oświatowej
Wypowiedź senacka (7. kad. 76. pos. 11.05.2011)
System Informacji Oświatowej
Relacja z konferencji prasowej w dniu 5 maja 2011 roku
Przeciwko nowelizacji Prawa o szkolnoctwie wyższym
Pikieta przed Sejmem, 3 marca 2011 roku
Nowelizacja ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego
Wypowiedź senacka (7. kad. 71. pos. 2.03.2011)
Nakłady na naukę i dofinansowanie Państwowego Funduszu Kombatantów w budżecie 2011
Wypowiedź senacka (7. kad. 68. pos. 11.01.2011)

Rok 2010


Zmiana ustaw dot. budżetu 2011 - wzrost stawek VAT, zamrożenie płac, obniżenie zasiłku pogrzebowego
Wypowiedź senacka (7. kad. 65. pos. 17.11.2010)
"Na wzór samorządów"
Spotkanie z mieszkańcami Makowa, 5 listopada 2010 roku
Ustawa o finansowaniu nauki
Wypowiedź senacka (7. kad. 52. pos. 8.04.2010)
Spotkanie z uczniami L.O. i,. Władysława Jagiełły w Płocku
Relacja z 29 marca 2010 roku

Rok 2009


Społeczne aspekty profesjonalizacji armii
Wypowiedź senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)

Rok 2008


Nowelizacja Karty nauczyciela
Wypowiedź senacka (7 kad. 23 pos. 03.12.2008)
Wspomnienie o ks. Kazimierzu Jancarzu
List okolicznościowy, 24 listopada 2008 roku
Spotkanie z Klubem "Gazety Polskiej"
Katowice, 4 listopada 2008 roku
Nowelizacja Karty nauczyciela i innych ustaw edukacyjnych
Wypowiedź senacka (7 kad. 15 pos. 10.07.2008)

Rok 2005


Szkolnictwo wyższe
Wypowiedź senacka (5 kad. 84 pos. 29.06.2005)

Rok 2004


Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wypowiedź senacka (5 kad. 69 pos. 29.09.2004)
Pomoc dla studentów i kredyty studenckie
Wypowiedź senacka (5 kad. 62 pos. 19.05.2004)
System informacji oświatowej
Wypowiedź senacka (5 kad. 55 pos. 28.01.2004)
Wokół programu Stronnictwa SPS
Wywiad dla "Korespondenta" z dnia 11 stycznia 2004 roku

Rok 2000


"Zapomniana polityka" - o warunkach życia w Polsce
Artykuł napisany 24 lutego 2000 roku

Rok 1999


Prawa człowieka wobec globalizacji
Wystąpienie na konferncji w Bangkoku 16-18 grudnia 1999 roku
"Prawa wszytskich ludzi" - o prawach człowieka w dobie globalizacji
Artykuł opublikowany w "Życiu" w dniu 15 grudnia 1999 roku

Rok 1994


"Polskie reformy stanęły w miejscu"
Wywiad z "Pryzmatu" (miesięcznika wrocławskiego środowiska naukowego)

Rok 1993


Informacja rządu na temat programu pilotażowego reformy administracji publicznej
Wypowiedź senacka (3. kad., 5. pos., 19.11.1993)
O przekazywaniu gminom instytucji kultury i oświaty w ramach programu pilotażowego
Oświadczenie senatorskie (3. kad., 4. pos., 12.11.1993)

Rok 1990


Ustawa o szkolnictwie wyższym oraz o tytułach i stopniach naukowych
Wypowiedź senacka (1 kad. 30 pos. 2.08.1990)

Rok 1989


Nadanie imienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wypowiedź senacka (1 kad. 13 pos. 1.12.1989)