Banki

Pliki są uporządkowanie chronologicznie.
Aby przejść do konkretnego dokumentu należy kliknąć na granatowej kropce.

 


Spis treści:

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001

Rok 2000
Rok 1998
Rok 1995
Rok 1992

 


Rok 2010


Debata nad programem prac Komisji Europejskiej w 2010 roku
Wypowiedź senacka (7. kad. 57. pos. 10.06.2010)

Rok 2009


Ustawy dotyczące wyborów i referendów
Wypowiedź senacka (7 kad. 44 pos. 18.11.2009)
Nowelizacja budżetu na rok 2009
Wypowiedź senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa - uwagi o polityce finansowej rządu
Wypowiedź senacka (7 kad. 29 pos. 19.03.2009)
"Polska u progu kryzysu" Spotkanie z Klubem "Gazety Polskiej"
Chorzów, 12 marca 2009 roku
Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Wypowiedź senacka (7 kad. 26 pos. 4.02.2009)

Rok 2008


O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Wypowiedź senacka (7 kad. 20. pos. 29.10.2008)

Rok 2007


Nowelizacja prawa dewizowego
Wypowiedź senacka (6. kad. 27. pos. 8.02.2007)

Rok 2006


Wybór członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Wypowiedź senacka (6. kad. 5. pos. 30.01.2006)
Akcje pracownicze prywatyzowanej Huty Warszawa
Oświedczenie senatorskie (6. kad. 4. pos. 5.01.2006)

Rok 2004


Świadczenia przedemerytalne
Wypowiedź senacka (5 kad. 61 pos. 21.04.2004)
Prawo bankowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 58 pos. 17.03.2004)
Poczta Polska
Wypowiedź senacka (5 kad. 57 pos. 2.03.2004)
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Wypowiedź senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)

Rok 2003


Zasada równości obywateli
Wypowiedź senacka (5 kad. 46 pos. 8.10.2003)
Prawo pocztowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 41 pos. 28.05.2003)

Rok 2002


O bezrobotnych
Wypowiedź senacka (5 kad. 31 pos. 17.12.2002)
Drogi publiczne
Wypowiedź senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Prawa człowieka
Wypowiedź senacka (5 kad. 24 pos. 11.09.2002)
Kredyty mieszkaniowe
Wypowiedź senacka (5 kad. 21 pos. 17.07.2002)
Majątek z nielegalnych źródeł
Wypowiedź senacka (5 kad. 12 pos. 21.03.2002)

Rok 2001


Podatek dochodowy
Wypowiedź senacka (5 kad. 3 pos. 16.11.2001)

Rok 2000


O polityce, bieżącej sytuacji i Lidze Republikańskiej
Wywiad z "Republix'a" z 10 sierpnia 2000 roku

Rok 1998


"Jeśli przegramy, to razem" - o stosunkach ROP z AWS
Wywiad opublikowany w "Życiu" w dniu 17 lutego 1998

Rok 1995


O Hannie Gronkiewicz-Waltz - kandydatce na prezydenta
Wypowiedź dla "Przegladu Tygodniowego" z dnia 19 lipca 1995 roku

Rok 1992


Po kumotersku
Wywiad dla "Sztandaru Młodych" - 28 września 1992
Oddłużenie polskiego rolnictwa
Wypowiedź Senacka (2 kad. 11 pos. 30.04.1992)
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka II czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 8 pos. 6.03.1992)
Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka I czytanie
Wypowiedź Senacka (2 kad. 6 pos. 7.02.1992)