Sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi

4. Posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 roku

 

Senator Romaszewski mówił, że należy przyspieszyć prace nad uruchomieniem radia i telewizji nadającej na Białoruś.

Obecnie Telewizja Polska została wycofana z białoruskich sieci kablowych, jednak sygnał nadajników naziemnych TVP 1 sięga poza Lidę, więc zasięgiem tym objęta jest znakomita większość zamieszkałych na Białorusi Polaków. Mogą oni odbierać TVP 1 za pomocą normalnych drabinkowych anten Yagi-Uda (dostarczanie tych anten na Białoruś może być również formą pomocy dla Białorusinów i Polaków na Białorusi). TVP 1 nadaje nawet audycję dla Białorusi, ale niestety czas nadawania został przesunięty z godziny 8.30 (w niedzielę rano) na 7.30 czasu białoruskiego, trudno więc ją oglądać. Właśnie o dostosowanie godzin nadawania tych audycji apelował Senator Romaszewski.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 4 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1