W sprawie wejścia do strefy Euro

23. Posiedzenie Senatu, 14 grudnia roku

 

W toku dyskusji nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej Senator Zbigniew Romaszewski przypomniał, że referendum dotyczące naszego wejścia do Unii Europejskiej nie dotyczyło wejścia do strefy euro. Takiego pytania w tym referendum nie zadano. Senator Romaszewski przypomniał również, że Unia Europejska nie wymaga wchodzenia do strefy euro. Ani Szwecja, ani Wielka Brytania do strefy euro nie należą.

Senator Romaszewski powiedział również, że szybkie wejście do strefy euro będzie niekorzystne, ze względu na gigantyczną rozpiętość zamożności społeczeństw pomiędzy Polską, a „starą Unią”. Pozostawienie w polskich rękach decyzji w sprawie polityki pieniężnej da nam chociaż jeden instrument, za pomocą którego możemy przez pewien czas regulować stan zamożności.

Senator podkreślił również, że bicie własnego pieniądza jest, a przynajmniej przez długie lata tak było, oznaką suwerenności. Rezygnacja z suwerenności, w przekonaniu Senatora, wymaga przeprowadzenia referendum. O tym wyraźnie mówi konstytucja.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 23 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 13