Lustracja
Trafiony, zatopiony

Wypowiedź Senatora Zbigniewa Romaszewskiego dla „Życia Warszawy” opublikowana w dniu 22 marca 2001 roku

 

Od Redakcji „Życia Warszawy”: Senator SLD Jerzy Mokrzycki jest kłamcą lustracyjnym, orzekł sąd lustracyjny drugiej instancji, utrzymując w mocy wcześniejszy wyrok. Oznacza to, że parlamentarzysta Sojuszu utraci mandat i przez 10 lat nie będzie mógł piastować funkcji publicznych. Mokrzycki zapowiedział wystąpienie o kasację wyroku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
W tej sprawie rozwiązania są jednoznaczne. Ustawa przewiduje, że senator traci mandat. Była sprawa i taki właśnie miała koniec. Można jedynie dodać, że sąd lustracyjny nie jest nadmiernie skłonny do wydawania wyroków potępiających, musiał więc tutaj mieć jakieś wyraźne racje.

Obok Senatora Zbigniewa Romaszewskiego wypowiedzieli się senatorowie: Krzysztof Piesiewicz z AWS i Ryszard Jarzębowski z SLD.