Niemcy a sprawa polska

Wypowiedź Senatora Zbigniewa Romaszewskiego
dla „Gazety Polskiej” z dnia 29 lipca 1998 roku

 

Od Redakcji "Gazety Polskiej": Do Polski wciąż napływają wnioski obywateli niemieckich o zwrot mienia na terenach Ziem Odzyskanych. Podpisany w 1991 roku przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego traktat polsko - niemiecki nie uregulował jednoznacznie kwestii indywidualnych roszczeń Niemców wysiedlonych w wyniku traktatu Poczdamskiego. Wielokrotnie pisała o tym „Gazeta Polska".
Napięcie w stosunkach polsko - niemieckich osiągnęło punkt kulminacyjny, kiedy Bundestag wydał oświadczenie stwierdzające, iż "wypędzenie" Niemców po drugiej wojnie światowej było z punktu widzenia Bonn niezgodne z prawem międzynarodowym. W odpowiedzi na tę rezolucję Sejm polski oświadczył ii stanowisko niemieckiego parlamentu "nie służy dobrze rozwijającej się współpracy Polski i Niemiec". Zaistniałe napięcie próbowała łagodzić przewodnicząca Bundestagu Rita Sussmuth. - Nie chodzi o to, żeby pozbawiać własności ludzi, którzy zamieszkiwali na tych terenach po wojnie - powiedziała podczas wizyty w Polsce. Wnioski jednak nie przestały napływać.
Jaka powinna być polityka polska wobec coraz bardziej agresywnych roszczeń niemieckich? Czy sprawa ta powinna być przez Polskę bagatelizowana i wyciszana, czy też należy ją nagłaśniać na arenie międzynarodowej? Co zrobić, by kwestie tę rozstrzygnąć raz na zawsze ?- zapytaliśmy kilku polskich polityków.

Zbigniew Rowaszewski, senator:
Przede wszystkim trzeba uwłaszczyć Polaków na terenach Ziem Odzyskanych i zlikwidować przedwojenne księgi wieczyste, tylko że moim zdaniem, sprawa uwłaszczenia powinna być rozwiązana 40 lat temu. Poprzednie prawa własności obywateli niemieckich powinny zostać zlikwidowane. Natomiast wszystkie traktaty międzynarodowe zostały już w tej sprawie zawarte. Rozmowy na najwyższym szczeblu już się toczyły i doprowadziły do wyniku, jaki dziś mamy. Minister Skubiszewski rozmawiał, rozmawiał, rozmawiał...
W moim przekonaniu należałoby ten problem uregulować odrębną ustawą. Może to być projekt poselski bądź inicjatywa rządowa.

Oprócz Senatora Zbigniewa Romaszewskiego wypowiedzieli się również: Bronisław Geremek, minister spraw zagranicznych; Czesław Bielecki, przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych; Ryszard Czarnecki, b. szef Komitetu Integracji Europejskiej; Jan Olszewski, przewodniczący ROP; Adam Słomka, przewodniczący KPN – OP; Janusz Piechociński, rzecznik PSL; Alicja Grześkowiak, Marszałek Senatu; Marian Krzakiewski, przewodniczący AWS.