Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Credo / O roli opinii publicznej i dostępu do informacji

O roli opinii publicznej i dostępu do informacji

O roli opinii publicznej i dostępu do informacji

Poglądy senatora Zbigniewa Romaszewskiego

 

Warto zauważyć, że poza kategorią przestępstwa istnieje również kategoria zwykłego świństwa, o której to orzeka opinia publiczna. Przestępstwa ścigane prawem rodzą się właśnie z tolerancji dla takiego zwykłego świństwa. Dlatego też niezwykle niebezpieczną jest sytuacja, w której społeczeństwu ogranicza się dostęp do informacji. Bardzo często również interes prywatny jest wartością wyżej cenioną niż zwalczanie postaw aspołecznych, a zachowania społecznie naganne nie stają się powodem ostracyzmu środowiskowego. Wmawianie ludziom, że nie mają prawa do ocen moralnych, że szkoda na to ich czasu i wysiłku, że wszystkiego za nich dokonają niezawisłe sądy, prowadzi do sytuacji patologicznych. W amoralnym społeczeństwie żadne sądy nie będą mogły funkcjonować sprawiedliwie. Społeczeństwo pozbawione poczucia dobra i zła nie może wygrać walki z przestępczością.

Pełny zestaw poglądów i wypowiedzi Senatora Zbigniewa Romaszewskiego znajdą Państwo w katalogu rzeczowym.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska